xin giai dum mình cau c – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về xin giai dum mình cau c, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cho ∆ABC nhọn (AB>AC), đường tròn (O) đường kính BC cắt AB và AC lần lượt tại F và E. BE cắt CF tại H, AH cắt BC tại I và cắt đường tròn (O) tại M (M nằm giữa A và H).
Chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp
EB là tia phân giác của góc FEI
BE cắt đường tròn đường kính AC AC tại Q (E nằm giữa B và Q). Chứng minh ∆CMQ cân.

Xin giải giúp mình câu C

Hỏi và đáp