XẾP TKB TRÊN EXCELL – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về XẾP TKB TRÊN EXCELL, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA SỐ TIẾT ĐÃ XẾP + Thừa – Thiếu
Môn/Lớp 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C 9X 9L 9K 9N 9M 9D 9H 9G
C.CỜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOÁN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LÝ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HÓA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N.VĂN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SỬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ĐỊA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SINH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GDCD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.NGHỆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T.DỤC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NHẠC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TC1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HĐNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.