www.hocgioi.vn – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về www.hocgioi.vn, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ TỰ KIỂM TRA-CHƯƠNG 3
A.Trắc nghiệm: (3 điểm)
Thời gian giải một bài toán của 36 học sinh lớp 7B được ghi trong bảng sau ( tính theo phút):
Giá trị (x)
8
9
10
11
12
13

Tần số (n)
9
8
9
4
2
4
N=36

Dựa vào bảng trên hãy khoanh tròn vào các đáp án em cho là đúng nhất:
Câu 1: Bảng trên được gọi là:
A. Bảng phân phối thực nghiệm B. Bảng “tần số”
C. Bảng dấu hiệu D. Bảng thống kê ban đầu
Câu 2: Đơn vị diều tra ở đây là:
A. Lớp 7B B. Học sinh của lớp 7B

C. 36 D. Thời gian giải một bài toán.
Câu 3: Số đơn vị điều tra là:
A. 4 B.9 C.36 D.6
Câu 4: Số các giá trị khác nhau là:
A. 6 B.36 C.4 D.13
Câu 5: Giá trị “9” có tần số là:
A. 8 B.10 C.11 D.2
Câu 6: Mốt của dấu hiệu là:
A. 13 B.8 C.10 D.8 và 10
B.Tự luận: (7 điểm)
Bài 1: ( 6 điểm). Tuổi nghề “tính theo năm” của một số công nhân trong một xí nghiệp được ghi lại trong bảng sau:

2
4
6
6
6
2
3
3
5
6

3
5
4
2
4
4
3
6
2
4

5
2
3
3
3
4
6
2
3
5

Dựa vào bảng trên em hãy:
Lập bảng “tần số” và nhận xét.
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Tính số trung bình cộng và tìm Mốt của dấu hiệu.
Bài 2: ( 1 điểm). Điểm kiểm tra 15 phút môn Toán của một nhóm học sinh được ghi lại bảng sau:
b
8
c
3
3
a

7
3
7
8
7
10

Trong bảng điểm có 3 vị trí bị mờ nên được viết thành a,b và c. Biết và . Em hãy tìm a, b, c.

@@@HẾT@@@

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.