wowngKT 1 tiết Hình 9 – T 17 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về wowngKT 1 tiết Hình 9 – T 17, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT NHA TRANG
TRƯỜNG THCS ….

ĐỀ …
KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
MÔN HÌNH HỌC LỚP 9
Thời gian : 45 phút, ngày kiểm tra : …/ 10/ 2014

I. Trắc nghiệm (3đ)
1. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
A. sin700 = cos700 B. cos250 >cos300 C. sin250 < sin300 D. sin450 = cos450
2. Đường cao của tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn có độ dài là 1 và 4. Độ dài đường cao là:
A.1 B. 2 C. 3 D.4
3. Với góc =300 khẳng định nào sau đây là sai?:
A. cot= B. sin= C. tan= D. cos=
4. Ở hình vẽ bên ta có: sinB bằng:
A. B.
C. D.
5. Kết quả của phép tính bằng:
A. B. 1 C. D.
6. Ở hình vẽ bên. Biết rằng ; AH=3cm thì BH bằng:
A. 4cm B. 2cm
C. 3,6cm D. 2,5cm
II. Tự luận (7đ)
Câu 1:(1,5đ) Tam giác ABC vuông tại A; . Biết HB = 4cm, HC = 5cm. Tính độ dài cạnh AB.

Câu 2: (1,5đ) có =1v. Tính độ dài cạnh NP khi MN = cm và = 300

Câu 3: (1đ) Tính

Câu 4: (1,5đ) Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ phân giác BD, biết DA = 1, DC = 2. Tính góc C

Câu 5: (1,5đ) Cho tam giác nhọn DEF có DH , HM, HN lần lượt là các đường cao của các tam giác DEF, HDF, HDE. Chứng minh rằng DM.DF = DN.DE.
———-HẾT———-

MA TRẬN

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
dụng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Nhận biết các hệ thức lượng trong tam giác vuông
Biết vận dụng HTL để tính độ dài các cạnh
Biết vận dụng HTL vào bt chứng minh

câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
0,5

1
0,5
1
1

1
1
4
3
30%

số lượng giác của góc nhọn
Nắm được ĐN 2 góc nhọn phụ nhau
Tính được số đo của 1 góc khi biết các TSLG
dụng được T/C TSLG để tính các biểu thức

câu
Số điểm
Tỉ lệ
3
1,5

1
0,5

1
1
5
3
30%

thức về cạnh và góc trong tam giác

dụng các thức về cạnh và góc trong tam giác để giải tam giác vuông
dụng các thức về cạnh và góc trong tam giác để chứng minh…

câu
Số điểm
Tỉ lệ

1
0,5
2
2,5

1
1
3
4
40%

số câu
số điểm
Tỉ lệ
4
2
20%
5
5
50%
3
3
30%
12
10
100%

ĐÁP ÁN
Trắc nghiệm (4đ) mỗi câu đúng 0.5đ

Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

Đề
A
B
D
C
B
D

Tự luận (7đ)
Câu 1: (1,5đ) vẽ hình đúng 0.25đ
Viết đúng hệ thức AB2 = BC.HC 0.25đ
Tính đúng AB = 6cm (thiếu đơn vị trừ 0.25đ) 0.5đ
Câu 2: (1,5đ) vẽ hình đúng 0.25đ
Viết đúng tỉ số lượng giác của góc N 0.25đ
Tính đúng suy ra NP = 2cm 0.5đ
Câu3: (1đ) Tổng có hoặc, 0.25đ
Đúng đến 2014.1 + sin300 – cos600 + 1 0.5đ
Kết quả 2015 0.25đ

Câu 4: (1,5đ) Vẽ hình đúng có kí hiệu 0.5đ
Lập được tỉ số: theo t/c đường phân giác 0.25đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.