WB-Thi vào 10-Hàm số – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về WB-Thi vào 10-Hàm số, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BR-VTCâu 2: (1,0 điểm)
Vẽ parabol (P): y = x2 và
Tìm giá trị của m để đường thẳng (d): y = 2x + m đi qua điểm M(2;3)
BR-VTCâu 5:(0,5 điểm)Cho a, b là hai số dương thỏa mãn .Tìm Min P = ab +
NGHỆ ANCâu 5. (1,0 điểm)
Cho các số thực a, b, c thỏa mãn và . Chứng minh rằng:

Hưng YênCâu 2 (1,5 điểm)
Tìm tọa dộ điểm A thuộc đồ thị hàm số y = 2×2, biết hoành độ của điểm A bằng 2.
Tìm m để hàm số bậc nhất đồng biến trên R.
Hưng YênCâu 6 (1,0 điểm).
Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
HUẾCâu 2: (1,5 điểm)
b) Cho Parabol (P): và đường thẳng (d):
1) Vẽ đồ thị (P)
2) Tìm hoành độ các giao điểm (P) và (d) bằng phép tính.
THANH HÓACâu 3(2.0điểm).
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = ax + 3 ( a là tham số )
1) Tìm a để đi qua .
2) Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.
THANH HÓACâu 5(1.0điểm).
Cho x, y, z là ba số dương thoả mãn x + y + z =3. Chứng minh rằng:
.
CẦN THƠCâu 2 (1,5 điểm).
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho parabol (P): y = x2.
Vẽ đồ thị của (P).
Tìm tọa độ các giao điểm của (P) với đường thẳng d: y = .
TIỀN GIANGBài II. (2,5 điểm)
Trong mặt phẳng Oxy, cho parabol và đường thẳng
Với m = 1, vẽ đồ thị của (P) và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ.
Chứng minh (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B khi m thay đổi.
Xác định m để trung điểm của đoạn thẳng AB có hoành độ bằng 1.
TpHCMCâu 2. (1,5 điểm)
a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số và đường thẳng (D): y = trên cùng một hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ các giao điểm của (P) và (D) ở câu tên bằng phép tính.

Hỏi và đáp