WB-KT45′-T32-65-ĐS8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về WB-KT45′-T32-65-ĐS8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Tuấn Hưng KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:………………………………… Môn: Đại số
Lớp 8D (24)
Điểm

Lời phê của giáo viên

ĐỀ :
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Điền dấu “X” vào ô thích hợp.
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
Bất phương trình -2x + 4 0 và bất phương trình 2x + 4 0 gọi là tương đương.

2
Tập nghiệm của bất phương trình là S =

3
Bất phương trình x +3 >0 gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn

4
Bất phương trình x – 9 0

Câu 2: (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất :
1. Nếu -2a >-2b thì :
A. a b D. a ≤ b
2. Cho a < b . Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai ?
A. a – 2 4 – 2b C. 2010 a < 2010 b D.
3. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn :
A. x + y >2 B. 0.x – 1 0 C. x2 + 2x –5 > x2 + 1 D. (x – 1)2 2x
4. Nghiệm của bất phương trình -2x >10 là :
A. x >5 B. x -5 D. x < 10
5. Cho thì :
A. a = 3 B. a = – 3 C. a = 3 D.Một đáp án khác
6. Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình :

A. x >0 B. x > -5 C. x – 5 D. x -5
7. Bất phương trình nào sau đây không tương đương với bất phương trình 3 – x < 7
A. 6 – x < 10 B. x – 3 < 7 C. 6 – 2x – 4
8. Nghiệm của phương trình : là:
A. x = 1 B. x = 1 và x = – 1 C. x = – 1 D. Tất cả đều sai
II-TỰ LUẬN : (7 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Chứng minh rằng: Nếu a b thì
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bài 2: (3 điểm) Giải các bất phương trình:
a/
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b/
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Bài 3: (1,5 điểm)
Giải phương trình:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Bài 3: (1điểm) Cho a, b là các số dương. Chứng minh rằng:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Trường THCS Tuấn Hưng KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:………………………………… Môn: Đại số
Lớp 8D (24)
Điểm

Lời phê của giáo viên

ĐỀ :
I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Điền dấu “X” vào ô thích hợp.
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
Bất phương trình -2x + 4 0 và bất phương trình 2x + 4 0 gọi là tương đương.

2
Tập nghiệm của bất phương trình là S =

3
Bất phương trình x +3 >0 gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn

4
Bất phương trình x – 9 0

Câu 2: (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất :
1. Nếu -2a >-2b thì :
A. a b D. a ≤ b
2.

Hỏi và đáp