vong 5 violympic – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về vong 5 violympic, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kết quả so sánh / và / là /  /.
Câu 2: Nếu / thì / 
Câu 3: Viết số 216 dưới dạng lập phương của số tự nhiên /, với / 
Câu 4: Viết số 100 000 000 dưới dạng lũy thừa của 10 thì số mũ sẽ là 
Câu 5: Kết quả so sánh / và / là /  /.
Câu 6: Với số tự nhiên / khác 0, nếu / thì / 
Câu 7: Viết số / dưới dạng bình phương của một số tự nhiên / thì / 
Câu 8: Tính: / 
Câu 9: Viết số 343 dưới dạng lập phương của số tự nhiên /, với / 
Câu 10: Viết số / dưới dạng bình phương của một số tự nhiên / thì / 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.