VONG 16 VIOLYMPIC 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về VONG 16 VIOLYMPIC 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Siêu tập Phan văn Khải vào yahoo.com [email protected]
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 1: Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Biết rằng . Số đo góc = 
Câu 2: Phân số  là phân số tối giản của phân số . Khi đó giá trị  là 
Câu 3: Cho năm số 0; 3; 4; 7; 9. Hãy viết số lớn nhất có năm chữ số từ năm số trên, mỗi số chỉ viết một lần. Đáp số: 
Câu 4: Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng. Biết MN = 7cm; MP = 5cm; NP = 12cm. Lấy điểm Q trên tia MN sao cho MQ = 9cm. Độ dài đoạn PQ bằng cm.
Câu 5: Tập hợp các số nguyên  thỏa mãn  là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 6: Cho hai số tự nhiên trong đó có một số nhỏ hơn 100, có tổng bằng 272 và ƯCLN của chúng bằng 34. Tích của hai số ấy bằng 
Câu 7: Số nguyên dương  thỏa mãn  là 
Câu 8: Một đám đất hình chữ nhật dài 72m, rộng 40m. Người ta muốn chia đám đất đó thành các khoảnh hình vuông bằng nhau để trồng các loại rau. Cạnh hình vuông lớn nhất có thể là 
Câu 9: Số cặp phân số bằng nhau được lập từ bốn trong sáu số – 5; – 3; – 2; 6; 10; 15 là 
Câu 10: Trong khoảng từ số 178 đến 386 có bao nhiêu số chia hết cho 3 ? Đáp số: 
Hướng dẫn làm bài:
+ Để điền các số thích hợp vào chỗ ….. các em ấn chuột vào vị trí ….. rồi dùng các số trên bàn phím để ghi số thích hợp.
+ Để điền dấu >;;< các em phải ấn: Shift và dấu đó).
+ Để chọn phương án trả lời trong các bài toán trắc nghiệm các em chỉ cần kích chuột vào bên cạnh câu chọn trả lời.
Đơn vị tổ chức: Bộ Giáo dục và Đào tạo  Phụ trách công nghệ: Dự án Visky (FPT)

Thời Gian : 
BÀI THI SỐ 1
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 1: Số cần thay vào dấu * để có được hai phân số bằng nhau  là 
Câu 2: ƯCLN của 546, 693, 168 là 
Câu 3: Cho phân số E = . Giá trị của phân số E khi  là 
Câu 4: Số phần tử của tập hợp các số nguyên  thỏa mãn  là 
Câu 5: Tập các giá trị nguyên của  thỏa mãn  là
Câu 6: Số phần tử của tập hợp số nguyên  để phân số  có giá trị nguyên là 
Câu 7: Số tự nhiên có bốn chữ số giống nhau mà chỉ có đúng 2 ước là số nguyên tố là số 
Câu 8: Một đám đất hình chữ nhật dài 72m, rộng 40m. Người ta muốn chia đám đất đó thành các khoảnh hình vuông bằng nhau để trồng các loại rau. Cạnh hình vuông lớn nhất có thể là 
Câu 9: Tìm số nguyên , biết rằng: . Kết quả là:  
Câu 10: Cho hai số dương biết tỉ số của chúng là 7 : 2 và hiệu của số lớn trừ số bé là 10. Vậy hai số đó có tổng là 
Hướng dẫn làm bài:
+ Để điền các số thích hợp vào chỗ ….. các em ấn chuột vào vị trí ….. rồi dùng các số trên bàn phím để ghi số thích hợp.
+ Để điền dấu >;;< các em phải ấn: Shift và dấu đó).
+ Để chọn phương án trả lời trong các bài toán trắc nghiệm các em chỉ cần kích chuột vào bên cạnh câu chọn trả lời.
Đơn vị tổ chức: Bộ Giáo dục và Đào tạo  Phụ trách công nghệ: Công ty TNHH Nội dung số FPT
 
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt FireFox có thể download tại Mozilla Firefox

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.