Vòng 1 Violimpic 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Vòng 1 Violimpic 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thời Gian : 
BÀI THI SỐ
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: Cho  thỏa mãn: . Khi đó:  =  (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).-0,25
Câu 2: Một lớp có 48 học sinh, trong đó có 37,5% số học sinh đạt học lực trung bình. Số học sinh trung bình của lớp đó là .18
Câu 3: Cho số hữu tỉ  thỏa mãn . Khi đó  11
Câu 4:
Giá trị của  thỏa mãn  là  (Nhập kếtquả dưới dạng số thập phân). —-4,2
Câu 5: Kết quả cùa phép tính  bằng .14
Câu 6: Một lớp có 50 học sinh. Tổng kết cuối năm, lớp đó có 16% học sinh giỏi, số học sinh giỏi bằng  số học sinh tiên tiến, số còn lại là học sinh trung bình. Vậy số học sinh trung bình của lớp đó là .18
Câu 7: Cho ba đường thẳng xx`, yy`, zz` đồng quy tại O sao cho  và Oz là tia phân giác của góc xOy`. Số góc có số đo bằng  trong hình vẽ là góc.6
Câu 8: Cho hai góc kề bù AOB và BOC. Biết . Khi đó góc đối đỉnh với góc BOC bằng  150
Câu 9: Cho ba biểu thức M = ; N = ; P= . Khi đó M + N + P = 2
Câu 10: Cần ít nhất bao nhiêu điểm để nối lại ta được bốn hình tam giác nhận ba điểm trong các điểm ấy làm đỉnh? Kết quả:  điểm.4

Thời Gian : 
BÀI THI SỐ
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: Kết quả của phép tính  là  (nhập kết quả dưới dạng số thập phân).-14,3
Câu 2: Cho số hữu tỉ  thỏa mãn . Khi đó  11
Câu 3: Kết quả cùa phép tính  bằng .14
Câu 4: Một lớp có 48 học sinh, trong đó có 37,5% số học sinh đạt học lực trung bình. Số học sinh trung bình của lớp đó là .18
Câu 5: Cho góc xOy số đo góc . Góc x`Oy kề bù với góc xOy. Góc x`Oy` kề bù với góc x`Oy. Số đo góc x`Oy` là 30
Câu 6: Giá trị của  trong phép tính  là  (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).—0,15
Câu 7: Kết quả của phép tính  là  (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).0,725
Câu 8: Cho hai góc AOB và BOC kề nhau. Biết OA vuông góc với OC và . Góc đối đỉnh của góc BOC có số đo là 30
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ … cho thích hợp nhé !
Câu 9: So sánh hai số hữu tỉ  và , ta được   .>
Câu 10: Cho hai số hữu tỉ  và .  Kết quả so sánh  và  là:  =

Hỏi và đáp