vip vip – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về vip vip, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra học kì ii- Môn Toán : Lớp 7
Thời gian : 90 phút.

Câu 1:( 2 điểm)
Điểm kiểm tra của 10 học sinh lớp 7 A được cho trong bảng sau:

6 5 9 10 7

9 8 9 9 8
Chọn câu trả lời đúng?
Tần số học sinh có điểm 9 là:
A. 3 B. 4 C.5
Số TBC của điểm kiểm tra là :
A.8 B. C.7,8
Câu 2: ( 1 điểm)
Cho tam giác MNP có M = 600 , N = 500.
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước bất đẳng thức đúng.
MP < MN < NP
MN < NP < MP
MP < NP < MN
NP < MP < MN
Câu 3 (1 điểm):
Tìm x, biết:
a, 3x + 2 = 7
b, (2x – 3 ) – ( x – 5) = 0
Câu 4 (2 điểm):
Cho hai đa thức:
M = x2y – 2xy2 + x2y + 2xy + 3xy2
N = 2x2y + 3xy + xy2 – 4xy2 – xy
Thu gọn đa thức M, N
Tính M + N, M – N
Câu 5(1 điểm):
Tìm nghiệm của đa thức:
P(x) = 3 – x
Q(y) = 2y – 5
Câu 6(3 điểm):
Cho ABC vuông tại A, đường phân giác BE. Kẻ EH ( BC (H ( BC). Gọi K là giao
điểm của AB và HE. Chứng minh rằng :
a, ABE = HBE.
b, BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH.
c, EK = EC.
d, AE < EC.

Hỏi và đáp