violympicl8-hong dh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về violympicl8-hong dh, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

5 đề thi Violympic Toán lớp 8 – Vòng 15 -2011
BÀI THI SỐ 1
Câu 1:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Cho hình chữ nhật ABCD, AB=10cm, AD=6cm. E, F, G, H theo thứ tự thuộc các cạnh AB, BC, CD, DA sao cho AE=AH=CF=CG. Tính AE để diện tích tứ giác EFGH đạt giá trị lớn nhất.Kết quả là cm.
Câu 2:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Đường thẳng d nằm ngoài tam giác. Gọi lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ A, B, C, G xuống d. Tỉ số bằng .Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 3:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Tổng các nghiệm của phương trình(x – 5)(x + 1)(x + 2) = 0 bằng bao nhiêu?Kết quả là
Chọn đáp án đúng:
Câu 4:Chọn đáp án đúng:Các hệ số a, b thỏa mãn đẳng thức là:

Câu 5:: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, AB = AC = 5 cm. Trên các cạnh AB, AC lấy các điểm D, E sao cho AD = AE = 2 cm. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm các đoạn thẳng DE, BE, BC, CD. Khi đó diện tích tứ giác MNPQ bằng:

Câu 6:Cho tam giác ABC vuông tại C có BC = 6 cm, AC = 4 cm. Về phía ngoài tam giác ABC, vẽ tam giác ABD vuông cân tại D. Gọi H, K theo thứ tự là hình chiếu của D trên CB, CA. Diện tích của tứ giác DHCK bằng:

Câu 7:Khẳng định:” Với mọi số tự nhiên n thì chữ số tận cùng của các số tự nhiên n và là như nhau” đúng hay sai? đúngsai
Câu 8:Trong các cặp phương trình sau có mấy cặp phương trình tương đương? 5x – 4 = 2 – x và 7x – 6 = 0 6x + 2 = x – 3 và 5x + 1 = 2x – 2 5x – 3 = 1- 3x và 3x – 2 = 1 – 3x 7x – 8 = 1 – 2x và 5x – 3 = 4 – 4x
0 1 2 3
Câu 9: Chọn đáp án đúnMẫu thức chung của các phân thức là:
x + 3 (x + 3)(x – 3) 2x(x + 3)(x – 3) 2x(2x+1)(x+3)(x -3)
Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !
Câu 10: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình bằng bao nhiêu? Kết quả là:
BÀI THI SỐ 2
Câu 1:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Cho x, y , z thỏa mãn xyz=2010. Khi đó, giá trị biểu thức bằng .
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 2:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý: số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Nghiệm lớn nhất của phương trình là x bằng bao nhiêu? Kết quả là x =
Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Cho tam giác ABC có AB=18cm; BC=21cm. Trên tia đối của tia AB lấy điểm M sao cho AM = 6cm. Đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Độ dài đoạn MN bằng cm.
Câu 4:Cho hình vuông ABCD cạnh 12cm, hai đường chéo cắt nhau tại O. M là một điểm bất kỳ trên cạnh AB, đường thẳng vuông góc với OM tại O cắt cạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.