violympic vòng I 2015-2016 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về violympic vòng I 2015-2016, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 1: Cho hình thang  có hai đáy  và . Biết , khi đó số đo góc  
Câu 2: Hệ số của  trong biểu thức  là 
Câu 3: Cho tứ giác  có  Tìm số đo ? Trả lời: Số đo 
Câu 4: Giá trị của biểu thức  tại  và  là 
Câu 5: Cho tứ giác  có  Số đo góc  là 
Câu 6: Giá trị của  thỏa mãn  là 
Câu 7: Giá trị của  thỏa mãn  là 
Câu 8: Giá trị của  thỏa mãn  là 
Câu 9: Giá trị của biểu thức  tại  và  là 
Câu 10: Trong khai triển của , hệ số của  bằng 

Câu 1: Hình thang  có , . Số đo của góc  là 
Câu 2: Một hình thang có thể có nhiều nhất góc tù.
Câu 3: Giá trị của biểu thức  tại  là 
Câu 4: Cho hình thang  có số đo các góc  (theo đơn vị độ) lần lượt là . Vậy  
Câu 5: Hình thang  có , , . Góc  có số đo là 
Câu 6: Giá trị của  thỏa mãn  là 
Câu 7: Giá trị của  thỏa mãn  là 
Câu 8: Hình thang  có , . Khi đó  
Câu 9: Cho tứ giác  có  Số đo góc  là 
Câu 10: Ba số tự nhiên liên tiếp mà tích của hai số đầu nhỏ hơn tích của hai số cuối 14 đơn vị là (Viết ba số theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu “;”).

Câu 10: Cho ba số tự nhiên liên tiếp, biết bình phương của số cuối lớn hơn tích hai số đầu 79 đơn vị. Số bé nhất trong ba số đã cho là 
Câu 1: Một tứ giác có thể có nhiều nhất góc nhọn.
Câu 2: Giá trị của biểu thức  tại  là 
Câu 3: Giá trị của biểu thức  tại  và  là 
Câu 4: Cho hình thang  có số đo các góc  (theo đơn vị độ) lần lượt là . Vậy  
Câu 5: Giá trị của biểu thức  tại  và  là 
Câu 6: Hình thang  có , , . Góc  có số đo là 
Câu 7: Hình thang  có , . Khi đó  
Câu 8: Kết quả của phép tính  là 
Câu 9: Giá trị của  thỏa mãn  là 
Câu 10: Tập hợp các giá trị của  thỏa mãn  là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu “;”).

Câu 1: Một hình thang có thể có nhiều nhất góc tù.
Câu 2: Hệ số của  trong biểu thức  là 
Câu 3: Cho tứ giác  có  Tìm số đo ? Trả lời: Số đo 
Câu 4: Một tứ giác có thể có nhiều nhất góc nhọn.
Câu 5: Giá trị của  thỏa mãn  là 
Câu 6: Cho tứ giác  có  Số đo góc  là 
Câu 7: Giá trị của biểu thức  tại  là 
Câu 8: Số giá trị của  thỏa mãn  là 
Câu 9: Giá trị của biểu thức  tại  và  là 
Câu 10: Cho tứ giác  có , góc ngoài tại đỉnh  là . Số đo góc  là 

Câu 1: Hệ số của  trong biểu thức  là 
Câu 2: Giá trị của biểu thức  tại  và  là 
Câu 3: Cho tứ giác  có  Tìm số đo ? Trả lời: Số đo 
Câu 4: Hình thang  có , . Số đo của góc  là 
Câu 5: Hình thang  có , , . Góc  có số đo là 
Câu 6: Giá trị của  thỏa mãn  là 
Câu 7: Giá trị của  thỏa mãn  là 
Câu 8: Kết quả của phép tính  là 
Câu 9: Cho tứ giác  có  Số đo góc  là 
Câu 10: Giá trị của biểu thức  tại  và  là 

Câu 1: Một tứ giác có thể có nhiều nhất góc nhọn.
Câu 2: Cho tứ giác  có  Tìm số đo ? Trả lời: Số đo 
Câu 3: Tổng số đo các góc trong một tứ giác bằng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.