violympic vòng 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về violympic vòng 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 1 Có 5 đường thẳng phân biệt cắt nhau tại điểm A. Số tia được tạo thành từ 5 đường thẳng trên là 
Câu 2: 3 lít nước biển chứa 105 gam muối. Vậy 13 lít nước biển chứa gam muối.
Câu 3: Kết quả của phép tính  bằng 
Câu 4: Giá trị của  thỏa mãn  là  
Câu 6: Ba cạnh của tam giác vuông tỉ lệ với các số 5;12;13. Nửa chu vi tam giác vuông là 15 cm. Diện tích tam giác vuông là 
Câu 7: Tập hợp các số  nguyên dương thỏa mãn  là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu “;”).
Câu 8: Có bao nhiêu cặp số nguyên  thỏa mãn đẳng thức ? Trả lời: Có cặp số nguyên .
Câu 9: Biết  là hai đại lượng tỉ lệ thuận,  là hai giá trị khác nhau của ;  là hai giá trị tương ứng của . Biết . Giá trị  là Nhập
Câu 10: Trong hình sau số đo góc b bằng độ.

Hỏi và đáp