VIOLYMPIC TOAN-VIỆT 9 VONG 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về VIOLYMPIC TOAN-VIỆT 9 VONG 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Vòng 8
Bài 1. Điền
Câu 1:Biết đường thẳng 7x + by = 0 là đường phân giác của góc phần tư thứ ba thì giá trị của b là
Câu 2:Hai đường thẳng  và  song song với nhau khi 
Câu 3:Tung độ gốc của đường thẳng  là .
Câu 4:Số đường tròn đi qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng là .
Câu 5:Số đo góc (làm tròn đến độ) tạo bởi đường thẳng  và trục Ox là…độ.
Câu 6:Giá trị của biểu thức  là Nhập kết quả dưới dạng số thập phân tính chính xác đến phần trăm sau dấu phẩy
Câu 7:Đường thẳng  cắt trục hoành tại M, cắt trục tung tại N. Độ dài đoạn thẳng MN là
Câu 8:Đường thẳng  cắt trục hoành tại A, cắt trục tung tại B. Diện tích tam giác OAB bằng
Câu 9:Hai đường thẳng  và  cắt nhau tại một điểm trên trục tung khi 
Câu 10:Tam giác ABC có AB=AC=5cm, BC=6cm.Độ dài bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó là  cm.(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân, dùng dấu “,” để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1:Tam giác DEF có DE = 5cm, DF = 12cm, EF = 13cm. Khi đó số đo góc D …độ
Câu 2:Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), có ba cạnh AB, AC, BC lần lượt bằng 5; 12; 13.Khoảng cách từ O đến dây AB bằng .
Câu 4:Biết ba đường thẳng  và trục tung đồng quy, thế thì 
Câu 6:Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh AB, AC, BC lần lượt là 6; 8; 10 nội tiếp đường tròn (O). M là điểm chính giữa của cung AC nhỏ và I là giao điểm của OM và AC. Độ dài đoạn IO= ;IM=
Câu 1:Đường thẳng  có hệ số góc bằng .
Câu 4:Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (M, N là các tiếp điểm).Biết OM = 3cm, OA = 5cm.Khi đó AM = AN =  cm.
Câu 9:Hai đường thẳng  và  cắt nhau tại một điểm trên trục tung khi  (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân, dùng dấu “,” để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 10:Cho đường tròn (O; 5cm), AB là 1 đường kính bất kỳ của đường tròn, lấy C là điểm bất kỳ trên đường tròn sao cho . Khi đó độ dài BC là  cm.
Câu 1:Số đường tròn đi qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng là .
Câu 8:Biết đường thẳng  là đường phân giác của góc phần tư thứ hai thì giá trị của  là
Câu 10:Diện tích tam giác đều ABC ngoại tiếp đường tròn tâm I, bán kính  bằng
Câu 2:Giá trị của biểu thức  là
Câu 10:Cho (O;R = 5cm) vẽ đường kính AB và lấy điểm M thuộc AB sao cho AM = 2cm.Vẽ dây CD vuông góc với AB tại M. Chu vi tứ giác ABCD là  .Vậy a =

Bài 2. Kho
45
10
60
30
-1
2
-21
x=4 là 4
0,26
7
2
65536
0
60
-4
6
-9
6
5
1
1
5
-1
1;5
3
m=-2
-3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.