Violympic [Toán 8] V0NG 15 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Violympic [Toán 8] V0NG 15, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 1:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Cho 2 tam giác ABC và có , , AB=10cm, AC=14cm, =5cm. Khi đó = cm.
Câu 2:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Tìm hệ số để đa thức có một nhân tử là . Kết quả là
Câu 3:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Giá trị lớn nhất của biểu thức là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 4:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Một phân số có mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị. nếu thêm vào cả tử và mẫu 5 đơn vị thì được phân số có giá trị bằng . Tìm mẫu số của phân số ban đầu.Kết quả là
Câu 5:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Một phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 29. Nếu bớt cả tử và mẫu đi 2 đơn vị thì ta được phân số có giá trị bằng . Tìm tử số của phân số ban đầu. Kết quả là
Câu 6:Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Nghiệm lớn nhất của phương trình là x bằng bao nhiêu? Kết quả là x =
Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé ! Cho tam giác ABC có chu vi bằng 63cm, trên cạnh AB lấy điểm M sao cho , đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Chu vi tam giác AMN bằng cm.
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé ! Hình chữ nhật ABCD có AB = 3BC và có diện tích là . Chu vi hình chữ nhật ABCD là cm.
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé ! Cho abc = 2008. Khi đó, giá trị của biểu thức bằng
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé ! Nghiệm của phương trìnhlà x bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.