violympic – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về violympic, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Có 2 con đường đi từ A đến B và có 3 con đường đi từ B đến C. Hỏi có bao nhiêu con đường đi từ A đến C qua B ?Trả lời: con đường.
Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 2000 là
Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn không vượt quá 30 là
Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Q là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà trong mỗi số chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2. Số phần tử của tập Q là
Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Cho số 8642. Viết thêm chữ số 0 xen giữa các chữ số của số đã cho để được số nhỏ nhất có thể. Số đó là
Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Có sáu đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận lượt đi và một trận lượt về). Số trận đấu của giải đó là
Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Cho tập hợp M = 5; 8; 9; 1986; 2010. Có bao nhiêu tập hợp con của M gồm Mọi số chẵn ?Trả lời: tập hợp.
Câu 8:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 9 và nhỏ hơn 30 là
Câu 9:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Cho bốn chữ số 1; 9; 7; 8. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ? Trả lời: số.
Câu 10:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Cho số A = 123456789101112…585960. Số các chữ số của A là

Câu 1:Chọn đáp án đúng: Có năm đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận). Số trận đấu của giải đó là:
10
20
6
16
Câu 2:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 13 và nhỏ hơn 3000 là:
1493
2987
1492
một số khác
Câu 3:Chọn đáp án đúng: Ba số nào sau đây là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần ?
/, với /
/, với /
/, với /
/, với /
Câu 4:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp P = 13; 15; 17; …; 85; 87 là
74
37
38
44
Câu 5:Chọn đáp án đúng: Cho tập hợp Q = 12; 78; 86. Cách viết nào sau đây là sai ?
78 /Q
10 /Q
78; 86 /Q
12 /Q
Câu 6:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 4 và nhỏ hơn 40 là:
10
8
12
9
Câu 7:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 7 và nhỏ hơn 50 là:
10
8
12
9
Câu 8:Chọn đáp án đúng: Có năm đội bóng đá thi đấu vòng tròn hai lượt trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận lượt đi và một trận lượt về). Số trận đấu của giải đó là:
20
18
10
16
Câu 9:Chọn đáp án đúng: Khi viết liền nhau các số tự nhiên từ 1 đến 99 thì chữ số 9 xuất hiện bao nhiêu lần ?
18 lần
19 lần
20 lần
21 lần
Câu 10:Chọn đáp án đúng: Các tự nhiên thay đổi như thế nào nếu ta viết thêm chữ số 3 vào cuối số đó?
tăng gấp 3 lần và thêm 10 đơn vị
tăng gấp 13 lần
tăng gấp 10 lần và thêm 3 đơn vị
tăng thêm 3 đơn vị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.