violympic – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về violympic, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 20 là
Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5 ?Trả lời: số.
Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Q là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà trong mỗi số chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2. Số phần tử của tập Q là
Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 2000 là
Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Cho số 8642. Viết thêm chữ số 0 xen giữa các chữ số của số đã cho để được số nhỏ nhất có thể. Số đó là
Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Cho tập hợp M = 5; 8; 9; 1986; 2010. Có bao nhiêu tập hợp con của M gồm Các số chẵn ?Trả lời: tập hợp.
Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Để viết được các số tự nhiên từ 100 đến 199 phải dùng bao nhiêu chữ số 9 ?Trả lời: số.
Câu 8:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Khi viết liền nhau các số tự nhiên từ 1 đến 99 thì chữ số 5 xuất hiện lần.
Câu 9:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Cho hai tập hợp A = 1; 2; 3; 4; 5; 6 và B là tập hợp các số tự nhiên lẻ, lớn hơn 2. Gọi C là một tập hợp con nào đó của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là
Câu 10:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Cho số A = 123456789101112…585960. Số các chữ số của A là

Tập hợp P = / gồm các phần tử
1; 2; 3; 4
1; 2; 3; 4; 5
0; 1; 2; 3; 4
0; 1; 2; 3; 4; 5
Câu 2:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn không vượt quá 60 là:
60
30
61
31
Câu 3:Chọn đáp án đúng: Có năm đội bóng đá thi đấu vòng tròn trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận). Số trận đấu của giải đó là:
10
20
6
16
Câu 4:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp P = 13; 15; 17; …; 85; 87 là
74
37
38
44
Câu 5:Chọn đáp án đúng: Cho 6 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 6 điểm đã cho là:
6
9
12
15
Câu 6:Chọn đáp án đúng: Cho năm chữ số 2; 5; 9; 7; 4. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ?
18
20
24
60
Câu 7:Chọn đáp án đúng: Cho hai tập hợp A = / và B là tập hợp các số tự nhiên chẵn, nhỏ hơn 12. Gọi C là một tập hợp con chung của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là:
7
6
4
3
Câu 8:Chọn đáp án đúng: Tập hợp các số tự nhiên x mà 7 – x = 8 là:
/
1
7; 8
15
Câu 9:Chọn đáp án đúng: Khi viết liền nhau các số tự nhiên từ 1 đến 99 thì chữ số 9 xuất hiện bao nhiêu lần ?
18 lần
19 lần
20 lần
21 lần
Câu 10:Chọn đáp án đúng: Ba số tự nhiên liên tiếp là các chữ số hàng trăm, chục, đơn vị của một số có ba chữ số. Nếu viết các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại thì ta sẽ được một số mới có ba chữ số lớn hơn số ban đầu bao nhiêu đơn vị ?
186
204
198
kết quả khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.