violympic – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về violympic, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 1: Cho các số tự nhiên / thỏa mãn /. Vậy / 
Câu 2: Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số là 
Câu 3: Cho các số tự nhiên / thỏa mãn /. Vậy / 
Câu 4: Khi viết tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 100 thì chữ số 0 được viết bao nhiêu lần ?Trả lời:  lần.
Câu 5: Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số gồm các chữ số lẻ khác nhau là 
Câu 6: Giá trị tương ứng trong hệ thập phân của số La Mã XXXIV là 
Câu 7: Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 
Câu 8: Số tự nhiên chẵn lớn nhất có bốn chữ số gồm các chữ số chẵn khác nhau là 
Câu 9: Viết số lớn nhất với cùng cả năm chữ số 9, 0, 6, 1, 5. Mỗi chữ số chỉ được viết một lần.Trả lời: Số lớn nhất đó là 
Câu 10: Giá trị tương ứng trong hệ thập phân của số La Mã XIX là 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.