violympic – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về violympic, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 1: Kết quả của phép tính: (4568 – 1769) – (4572 – 1773) là
5598
0
10
một số khác
Câu 2: Kết quả của phép tính: 1050 : 15 – 350 : 5 + 176 là
120
140
316
176
Câu 3: Cho ba điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng và điểm D không thuộc đường thẳng đó. Hỏi có thể vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong bốn điểm nói trên ?
6 đường thẳng
2 đường thẳng
3 đường thẳng
4 đường thẳng
Câu 4: Kết quả của phép tính 36.48 + 36.52 – 3600 là:
0
36
360
3240
Câu 5: Tìm /, biết: /. Kết quả là / bằng:
/
/
/
/
Câu 6: Cho hai số lớn hơn 320 có tổng là 836. Chữ số hàng trăm của số thứ nhất là 5, của số thứ hai là 3. Nếu gạch bỏ các chữ số 5 và 3 đó thì sẽ được hai số có hai chữ số mà số này gấp hai lần số kia. Hai số đã cho là:
524 và 312
548 và 324
526 và 312
512 và 324
Câu 7: Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong bốn điểm đó ?
4 đường thẳng
5 đường thẳng
6 đường thẳng
8 đường thẳng
Câu 8: Tìm /, biết: /. Kết quả là / bằng:
/
/
/
/
Câu 9: Kết quả của phép tính: / là
/
/
/
một số khác
Câu 10: Tống của ba số là 122. Nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai, hoặc lấy số thứ hai chia cho số thứ ba thì đều được thương là 3, dư 1. Ba số ấy theo thứ tự là:
85; 28; 9
9; 28; 85
28; 8; 95
Kết quả khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.