ViOlympic – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về ViOlympic, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trong ngày hội khỏe Phù Đổng, một trường có 12 học sinh giành được giải thưởng, trong đó có 7 học sinh giành được ít nhất hai giải, 4 học sinh giành được ít nhất ba giải, 2 học sinh giành được số giải nhiều nhất là bốn giải. Hỏi trường đó giành được tất cả bao nhiêu giải ?Trả lời: giải.

BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 2000 là
Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5 ?Trả lời: số.
Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn không vượt quá 30 là
Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Có 2 con đường đi từ A đến B và có 3 con đường đi từ B đến C. Hỏi có bao nhiêu con đường đi từ A đến C qua B ?Trả lời: con đường.
Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Cho số 8642. Viết thêm chữ số 0 xen giữa các chữ số của số đã cho để được số nhỏ nhất có thể. Số đó là
Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 6 và nhỏ hơn 30 là
Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Khi viết liền nhau các số tự nhiên từ 1 đến 99 thì chữ số 5 xuất hiện lần.
Câu 8:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Cho tập hợp M = 5; 8; 9; 1986; 2010. Có bao nhiêu tập hợp con của M gồm Mọi số chẵn ?Trả lời: tập hợp.
Câu 9:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Cho hai tập hợp A = 1; 2; 3; 4; 5; 6 và B là tập hợp các số tự nhiên lẻ, lớn hơn 2. Gọi C là một tập hợp con nào đó của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là
Câu 10:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Cho số A = 123456789101112…585960. Số các chữ số của A là

Hệ thống đang tải đề thi. Bạn hãy đợi trong khi hệ thống tải đề thi. Nếu bạn đọc thoát ra hệ thống sẽ tính 0 điểm cho bài thi này của các bạn

Thời Gian :
BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ không nhỏ hơn 54 và không lớn hơn 1997 là:
1943
1944
1945
972
Câu 2:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn không vượt quá 60 là:
60
30
61
31
Câu 3:Chọn đáp án đúng: Tập hợp P = gồm các phần tử
1; 2; 3; 4
1; 2; 3; 4; 5
0; 1; 2; 3; 4
0; 1; 2; 3; 4; 5
Câu 4:Chọn đáp án đúng: Ba số nào sau đây là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần ?
, với
, với
, với
, với
Câu 5:Chọn đáp án đúng: Cho tập hợp Q = 12; 78; 86. Cách viết nào sau đây là sai ?
78 Q
10 Q
78; 86 Q
12 Q
Câu 6:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 1010 nhưng không vượt quá 2010 là
450
504
500
kết quả khác
Câu 7:Chọn đáp án đúng: Có năm đội bóng đá thi đấu vòng tròn hai lượt trong một giải đấu (hai đội bất kì đều gặp nhau một trận lượt đi và một trận lượt về). Số trận đấu của giải đó là:
20
18
10
16
Câu 8:Chọn đáp án đúng: Cho năm chữ số 2; 5; 9; 7; 4. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên ?
18
20
24
60
Câu 9:Chọn đáp án đúng: Từ nào sau đây có tập hợp các chữ cái gồm 5 phần tử ?
“Sông Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.