Violympic lớp 8 vòng 17 2016-2017 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về Violympic lớp 8 vòng 17 2016-2017, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 3:
Câu 1: Số các số nguyên dương là ước của 900 là 
Câu 2: Số nguyên dương  thỏa mãn  là 
Câu 3: Số tự nhiên  thỏa mãn  là  
Câu 4: Giá trị của biểu thức  khi  và  là 
Câu 5: Nếu  và  là các nghiệm của đa thức  thì giá trị của  là 
Câu 6: Số tự nhiên  thỏa mãn  là  
Câu 7: Cho tam giác  có  Trên cạnh  lấy điểm  sao cho  Khi đó số đo  là 
Câu 8: Biết  và  Giá trị của biểu thức  là 
Câu 9: Nếu đa thức  chia hết cho đa thức  thì khi đó giá trị của  là 
Câu 10: Cho tam giác  và  là một điểm thuộc đường trung tuyến  sao cho  Đường thẳng  cắt cạnh  tại điểm . Tỉ số  bằng 

Hỏi và đáp