Violympic lop 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về Violympic lop 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 1: Giá trị của biểu thức bằng khi .
Câu 2: Cho thỏa mãn phương trình . Khi đó = .
Câu 3: Một hình vuông có chu vi là 28 cm. Đường chéo của hình vuông đó có độ dài bằng cm. Khi đó .
Câu 4: Cho phân thức . Cho biết điều kiện để giá trị của phân thức xác định là . Ta có S= (nhập các phần tử theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ‘’;’’).
Câu 5: Cho hình thoi có hai đường chéo dài 15 cm và 36 cm. Độ dài cạnh của hình thoi là cm (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
Câu 6: Tứ giác ABCD có góc B vuông. Các tia phân giác góc C và D cắt nhau tại I sao cho Vậy số đo góc A bằng
Câu 7: Cho phân thức . Khi đó biểu thức là một phân thức có giá trị bằng (giả thiết phân thức luôn có nghĩa).
Câu 8: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
Câu 9: Cho hình vuông ABCD có cạnh 6 cm. M là điểm bất kì thuộc đường chéo BD. Gọi E, F lần lượt là các hình chiếu của M trên các cạnh AB, AD. Khi M di chuyển trên BD thì chu vi của tứ giác AEMF không đổi và bằng cm.
Câu 10: Tứ giác ABCD có . Các tia phân giác góc B và D cắt nhau tại I. Số đo góc BID bằng

Hỏi và đáp