violympic 6 vong 10-12 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về violympic 6 vong 10-12, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Chọn đáp án đúng: Tập hợp các bội có hai chữ số của 18 là:
18; 36; 54; 72; 90
36; 54; 72; 90
0; 18; 36; 54; 72; 90
18; 36; 54; 72; 90; 108
Câu 2:Chọn đáp án đúng: Số 255 có các ước nguyên tố là
15; 17
5; 3; 17
3; 5; 7
5; 51
Câu 3:Chọn đáp án đúng: Kết quả phân tích số ra thừa số nguyên tố nào sau đây là đúng ?

Câu 4:Chọn đáp án đúng: Tập hợp các số tự nhiên x sao cho: x B(13) và là:
13; 26; 39; 52; 65
26; 39; 52; 65; 78
13; 26; 39; 52
26; 39; 52; 65
Câu 5:Chọn đáp án đúng: Cặp số nào sau đây nguyên tố cùng nhau ?
18 và 27
4 và 9
15 và 6
17 và 51
Câu 6:Chọn đáp án đúng: Số 1080 phân tích ra thừa số nguyên tố là

Câu 7:Chọn đáp án đúng: Tích là số có dạng

Câu 8:Chọn đáp án đúng: Trong các số sau, số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 9 ?
16200
9945
2715
cả ba số trên
Câu 9:Chọn đáp án đúng: Cho E = Ư(12) và F = B(3). Khi đó E F là
1; 3; 6
1; 6; 12
3; 6; 12
0; 1; 3; 6; 12
Câu 10:Chọn đáp án đúng: Số phần tử của tập hợp S = là:
6
3
2
1
BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Chọn đáp án đúng: Khẳng định nào sau đây sai ?
6 ƯC(12, 18)
2 ƯC(2, 8, 12)
8 ƯC(16, 38)
4 ƯC(12, 28, 52)
Câu 2:Chọn đáp án đúng: Kết quả phân tích số ra thừa số nguyên tố nào sau đây là đúng ?

Câu 3:Chọn đáp án đúng: Số 42 có là bội chung của 6 và 21 không ?

Không
1; 2; 3; 4; 6; 8; 12
1; 2; 3; 4; 6; 12
Câu 4:Chọn đáp án đúng: Tập hợp các số tự nhiên x sao cho: x B(13) và là:
13; 26; 39; 52; 65
26; 39; 52; 65; 78
13; 26; 39; 52
26; 39; 52; 65
Câu 5:Chọn đáp án đúng: Trong các số sau, số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 9 ?
16200
9945
2715
cả ba số trên
Câu 6:Chọn đáp án đúng: Cho E = Ư(12) và F = B(3). Khi đó E F là
1; 3; 6
1; 6; 12
3; 6; 12
0; 1; 3; 6; 12
Câu 7:Chọn đáp án đúng: Cho số . Trong các số sau, số nào không là ước của ?
2
25
8
50
Câu 8:Chọn đáp án đúng: Những tự nhiên có hai chữ số giống nhau, số này chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 3. Vậy số đó là:
44
66
77
88
Câu 9:Chọn đáp án đúng: Cho A = Ư(4) và B = Ư(6). Khi đó A B là
1; 2; 4
1; 2; 3
1; 2; 4; 6
1; 2
Câu 10:Chọn đáp án đúng: Các chữ số và của số là bao nhiêu để số chia hết cho các số 5; 6; 9 ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.