VIOLIPIC VONG 4 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về VIOLIPIC VONG 4, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 1: Tính tích: 23.564.7 = 
Câu 2: Số phần tử của tập hợp A = là 
Câu 3: Tính tích: 764.458 = 
Câu 4: Tìm , biết: . Kết quả là:  
Câu 5: Số các số tự nhiên lẻ có ba chữ số là 
Câu 6: Cho P là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số, tận cùng bằng 5. Số phần tử của tập hợp P là 
Câu 7: Tìm , biết: . Kết quả là:  
Câu 8: Tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến 999 bằng 
Câu 9: Số số tự nhiên lẻ có ba chữ số là 
Câu 10: Tổng của tất cả các số tự nhiên có hai chữ số là 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.