VIOLIPIC VONG 4.1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về VIOLIPIC VONG 4.1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 1: Tìm x, biết: (x – 13) : 5 = 4. Kết quả là: x = 
Câu 2: Tính tổng: 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 = 
Câu 3: Tìm y, biết: (7 – y).3 = 12. Kết quả là: y = 
Câu 4: Tính: 3200 : 40 . 2 = 
Câu 5: Tìm , biết: . Kết quả là  
Câu 6: Tính tổng: 2 + 4 + 6 +  + 98 + 100 = 
Câu 7: Kết quả phép tính 600 : [318 – (25 – 7)] : 2 – 1 là 
Câu 8: Kết quả phép tính 99 – 97 + 95 – 93 + 91 – 89 +  + 7 – 5 + 3 – 1 là 
Câu 9: Tính:  
Câu 10: Tìm một số có ba chữ số, biết rằng: chữ số hàng chục chia cho chữ số hàng đơn vị được thương là 2, dư 2; chữ số hàng trăm bằng hiệu giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị. Số cần tìm là 
BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Tìm x, biết: 124 + (118 – x) = 217. Kết quả là:
x = 25
x = 50
x = 75
Một kết quả khác
Câu 2: Kết quả của phép tính:  là
0
90
145
175
Câu 3: Kết quả của phép tính: 1050 : 15 – 350 : 5 + 176 là
120
140
316
176
Câu 4: Kết quả của phép tính:  là

một số khác
Câu 5: Tìm , biết: . Kết quả là  bằng:

Câu 6: Kết quả của phép tính:  là

một số khác
Câu 7: Tìm x, biết: 814 – (x – 305) = 712. Kết quả là:
x = 215
x = 407
x = 203
Một kết quả khác
Câu 8: Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong bốn điểm đó ?
4 đường thẳng
5 đường thẳng
6 đường thẳng
8 đường thẳng
Câu 9: Hiện nay tuổi bố gấp bốn lần tuổi con. Sau 20 năm nữa thì tuổi bố sẽ gấp đôi tuổi con. Tuổi bố và tuổi con hiện nay theo thứ tự là:
32 và 8
40 và 10
38 và 9
42 và 11
Câu 10: Tống của ba số là 122. Nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai, hoặc lấy số thứ hai chia cho số thứ ba thì đều được thương là 3, dư 1. Ba số ấy theo thứ tự là:
85; 28; 9
9; 28; 85
28; 8; 95
Kết quả khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.