vật lí 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về vật lí 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS CAO PHONG

ĐỀ KHẢO SÁT MÔN: VẬT LÝ ; LỚP 9
(Nội dung kiểm tra tính đến ngày: 15 /03/2008. Đề số 02)
Họ tên giáo viên ra đề: Nguyễn Minh Ngọc
Đơn vị công tác: Trường THCS Cao Phong. Số điện thoại: 0211828024
Họ và tên người đọc thẩm định: Trần Thị Thu Hiền.
Đơn vị công tác: Trường THCS Cao Phong. Số điện thoại: 0211828024

Câu số
Nội dung câu hỏi
Đáp án
Mức độ

1
Công thức đúng của định luật Jun-len-xơ là:
A.Q = U2.R.t. B.Q = U.I2.t.
C.Q = I2. R2.t. D.Q = I2.R.t.
D
1

2
Một đoạn mạch có hai điện trở R1 và R2 mắc song song điện trở tương đương được tính bằng công thức:
A.Rtđ = R1 + R2. B.Rtđ = .
C.Rtđ = . D.Rtđ = .
C
1

3
Phát biểu nào nói về nam với nam châm là đúng trong các phát biểu sau:
A.Nam châm là Mọi vật có đặc tính hút sắt.
B.Nam châm nào cũng có hai cực là cực âm và cực dương .
C.Khi bẻ gãy nam châm ta sẽ tách được hai cực của nam châm ra.
D.Hai nam châm đặt gần nhau luôn luôn hút nhau.
A
1

4
Một bóng đèn trên nhãn có ghi 220V-100W thì điện trở của bóng là:
A.2,2. B.0,45. C.100. D.484
D
2

5
Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 mắc song song với R2 thì điện trở tương đương tính bằng công thức:
A.Rtđ = . B.Rtđ = R1 + R2.
C.Rtđ = . D.Rtđ =
C
1

6
Một đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 4; R2 = 6; R3 = 12mắc nối tiếp thì điện trở tương đương của đoạn mạch là:
A.10. B.18. C.16. D.22.
D
2

7
Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 8; R2 = 7 mắc nối tiếp vào hiệu điện thế 6V. Thì cường độ dòng diện trong mạch là:
A.0,75A. B.0,4A. C.0,86A. D.1,6A.
B
2

8
Điện năng không thể biến đổi thành:
A.Cơ năng. B.Nhiệt năng.
C.Hoá năng. D.Năng lượng nguyên tử.
D
1

9
Định luật Jun-len-xơ cho biết điện năng biến đối thành:
A.Cơ năng. B.Năng lượng ánh sáng.
C.Nhiệt năng. D.Hoá năng.
C
1

10
Dây dẫn có chiều dài l tiết diện S và điện trở suất làcó điện trở tính bằng công thức là:
A.R = . B.R = .
C.R = . D.R = .l.S.

A

1

11
Một đoạn mạch gồm 3 điện trở bằng R1 = R2 = R3 = 30 mắc song song vào hai đầu đoạn mạch có hiệu điện thế là 24V. Thì cường độ dòng điện trong mạch là:
A.0,8A. B.2,4A. C.1,6A. D.0,27A.
B
3

12
Một dây điện trở có trị số 150 mắc vào hiệu điện thế 200V thì nhiệt lượng toả ra trong 1 phút là:
A.1800000J. B.30000J. C.12000J. D.9000J.
A
2

13
Một quạt điện trên nhãn có ghi 12V-15W tính điện năng mà quạt sử dụng trong 1 giờ. Biết quạt hoạt động bình thường.
A.180J. B.2160J. C.54000J. D.43200J.
C
2

14
Cách sử dụng nào dưới đây là tiết kiệm điện năng:
A.Sử dụng đèn bàn công suất 100W.
B.Sử dụng mỗi thiết bị điện khi cần thiết.
C.Cho quạt chạy khi mọi người ra khỏi nhà.
D.Bật sáng các bóng đèn suốt đêm.
B
1

15
Đường sức từ là Mọi đường cong được vẽ theo qui ước sao cho:
A.Có chiều đi từ cực Nam tới cực Bắc bên ngoài thanh nam châm.
B.Có độ mau thưa tuỳ ý.
C.Bắt đầu từ cực này và kết thúc ở cực kia của

Hỏi và đáp