van 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về van 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần: 7
Tiết: 28

I/ MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:
Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình từ tuần 1 -> 7, môn Ngữ văn lớp 6 của nội dung văn học với mục đích đánh giá năng lực đọc – hiểu và tạo lập văn bản của học sinh (HS trung bình)
1/Kiến thức: hệ thống, củng cố kiến thức phân môn văn bản từ tuần 1 -> 7.
2/Kĩ năng: Rèn kĩ năng nhận diện, phân tích, tư duy, hệ thống kiến thức.
3/Thái độ: Hoàn thành tốt bài làm của mình.
II/ HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:
– Hình thức đề kiểm tra: Trắc nghiệm + Tự luận
– Cách tổ chức kiểm tra: cho HS làm bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận trong 45 phút.
III/ THIẾT LẬP MA TRẬN:
Đề lẻ:
Mức độ
Tên
chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng
Cộng

TN
TL
TN
TL
Cấp độ thấp (TL)
Cấp độ cao (TL)

1.Truyền thuyết(5 tiết)
-Sơn Tinh, Thủy Tinh

-Sự tích Hồ Gươm

-Thánh Gióng

-Nhận biết nhân vật chính trong truyện ”Sơn Tinh, Thủy Tinh”.
-Nhận biết tiêu đề và ý nghĩa truyện ”Sự tích Hồ Gươm”
-Nhận biết tiêu đề truyện ”Thánh Gióng”

-Kể được
một truyền
thuyết mà
em thích

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 4
Số điểm: 2
20%

Số câu: 1
Số điểm: 4
40%

Số câu: 5
6 điểm
=60%

2.Truyện cổ tích(4 tiết)
-Thạch Sanh

-Em bé thông minh

-Nhận biết kết thúc truyện ”Thạch Sanh”
-Nhận biết nghệ thuật truyện ”Em bé thông minh”

-Hiểu được Những thử thách của em bé trong truyện Em bé thông minh

-Nhận xét nhân vật em bé trong truyện Em bé thông minh

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 2
Số điểm: 1
10%

Số câu: 0,5
Số điểm: 2
20%

Số câu: 0,5
Số điểm: 1
10%
Số câu: 3
4 điểm
=40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 6
Số điểm: 3
30%

Số câu: 0,5
Số điểm: 2
20%
Số câu: 1
Số điểm: 4
40%
Số câu: 0,5
Số điểm: 1
10%
Số câu: 8
Số điểm: 10
100%

IV. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. TRẮC NGHIỆM:(3đ)
*Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:(2đ)
Câu 1: Nhân vật chính trong truyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh” là ai?
a.Vua Hùng – Sơn Tinh b.Vua Hùng – Thủy Tinh
c.Sơn Tinh – Thủy Tinh d.Vua Hùng – Mị Nương
Câu 2: Ý nghĩa của truyện “Sự tích Hồ Gươm” là gì?
a. Giải thích tên gọi Hồ Hoàn Kiếm. b. Giải thích nguồn gốc của dân tộc.
c. Đề cao trí khôn dân gian. d. Ca ngợi phong tục, tập quán của dân tộc.
Câu 3: Kết thúc có hậu của truyện “Thạch Sanh” thể hiện qua chi tiết nào?
a. Thạch Sanh giết được chằn tinh.
b. Thạch Sanh cứu được công chúa.
c. Tiếng đàn của Thạch Sanh buộc quân sĩ 18 nước chư hầu xin hàng.
d. Thạch Sanh lấy công chúa và được làm vua.
Câu 4: Sức hấp dẫn của truyện “Em bé thông minh” chủ yếu được tạo ra từ đâu?
a. Ngôn ngữ nhân vật. b.Tình huống truyện.
c. Hành động nhân vật. d.Lời kể của truyện.
*Điền vào chỗ trống tên truyện để hoàn thành các ý nghĩa sau? (1đ)
1)……………………..giải thích tên gọi hồ Hoàn Kiếm, ca ngợi cuộc kháng chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.