Ứng dụng của tích phân – Lê Bá Bảo

Nội dung bài được KHODETHI Luyện thi THPT, Nguyên hàm – Tích phân, Toán 12 xin thu thập lại các bạn học sinh về Ứng dụng của tích phân – Lê Bá Bảo, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thông tin gồm 31 trang, trình bày lý thuyết, các dạng toán, ví dụ mẫu và bài tập về chuyên đề ứng dụng của tích phân. Nội dung tài liệu gồm:
Ứng dụng 1: TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG
I. LÝ THUYẾT
+ Nội dung bài 1: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a; b], trục hoành và hai đường thẳng x = a, x = b.
+ Nội dung bài 2: Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị của hàm số f(x), g(x) liên tục trên [a; b] và hai đường thẳng x = a, x = b.
+ Nội dung bài 3: Hình phẳng giới hạn bởi nhiều hơn hai đường cong.
II. PHƯƠNG PHÁP
Phương pháp: Sử dụng tính chất cơ bản của tích phân (thêm cận trung gian) để tính tích phân chưa dấu giá trị tuyệt đối (GTTĐ).
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MINH HỌA
Gồm các bài toán ứng dụng của tích phân để tính diện tích hình phẳng có lời giải chi tiết.
IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ LUYỆN
Gồm 60 câu trắc nghiệm về ứng dụng của tích phân để tính diện tích hình phẳng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
Ứng dụng 2: TÍNH THỂ TÍCH VẬT THỂ
I. LÝ THUYẾT
+ Bài 1: Tính thể tích của vật thể.
+ Bài 2: Tính thể tích khối tròn xoay (Một hình phẳng quay quanh một trục nào đó tạo nên một khối tròn xoay).
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MINH HỌA
Gồm các bài toán ứng dụng của tích phân để tính thể tích vật thể có lời giải chi tiết.
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ LUYỆN
Gồm 51 câu trắc nghiệm về ứng dụng của tích phân để tính thể tích vật thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.