Tuyển tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm – Nguyễn Thế Út

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Chuyên đề hàm số, Toán 12 xin thu thập lại các bạn học sinh về Tuyển tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm – Nguyễn Thế Út, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tài liệu gồm 83 trang được biên soạn bởi tác giả Nguyễn Thế Út tuyển tập 548 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm có đáp án chủ đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong chương trình Giải tích 12 chương 1.

Khái quát nội dung tài liệu tuyển tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm – Nguyễn Thế Út:
§1. Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số.
Dạng 1: Xét tính đơn điệu của hàm số cho bởi công thức.
Dạng 2: Xét tính đơn điệu dựa vào bảng biến thiên, đồ thị.
Dạng 3: Tìm tham số m để hàm số đơn điệu.
Dạng 4: Ứng dụng tính đơn điệu vào các bài toán đại số.
§2. Cực trị của hàm số.
Dạng 1: Tìm cực trị của hàm số cho bởi công thức.
Dạng 2: Tìm cực trị dựa vào BBT, đồ thị.
Dạng 3: Tìm m để hàm số đạt cực trị tại 1 điểm x0 cho trước.
Dạng 4: Tìm m để hàm số, đồ thị hàm số bậc ba có cực trị thỏa mãn điều kiện.
Dạng 5: Tìm m để hàm số, đồ thị hàm số trùng phương có cực trị thỏa mãn điều kiện.
Dạng 6: Tìm m để hàm số, đồ thị hàm số các hàm số khác có cực trị thỏa mãn điều kiện.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
§3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
Dạng 1: GTLN, GTNN trên đoạn [a; b].
Dạng 2: GTLN, GTNN trên khoảng.
Dạng 3: Sử dụng các đánh giá, bất đẳng thức cổ điển.
Dạng 4: Ứng dụng GTNN, GTLN trong bài toán phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.
Dạng 5: GTLN, GTNN hàm nhiều biến.
Dạng 6: Bài ứng dụng, tối ưu, thực tế.
§4. Đường tiệm cận.
Dạng 1: Bài tập xác định các đường tiệm cận của hàm số (không chứa tham số) hoặc biết BBT, đồ thị.
Dạng 2: Nội dung bài xác định các đường tiệm cận của hàm số có chứa tham số.
Dạng 3: Bài tập liên quan đến đồ thị hàm số và các đường tiệm cận.
§5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
Dạng 1: Nhận dạng đồ thị.
Dạng 2: Các phép biến đổi đồ thị.
Dạng 3: Biện luận số giao điểm dựa vào đồ thị, bảng biến thiên.
Dạng 4: Sự tương giao của hai đồ thị (liên quan đến tọa độ giao điểm).
Dạng 5: Đồ thị của hàm đạo hàm.
Dạng 6: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số.
Dạng 7: Điểm đặc biệt của đồ thị hàm số.

Hỏi và đáp