tuyển tập đề thi trắc nghiệm toán 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về tuyển tập đề thi trắc nghiệm toán 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra trắc nghiệm toán 9
A. Phần đại số
Câu 1: Trong các số sau, số nào có CBHSH là 3 :
A, -(-3)2; B, 9; C, (-3)2; D, -3 2; E, 9 ; F, 3 .
Câu 2 : Cho các số : ; ; . Sắp xếp các số trên theo thứ tự bé dần là :
(A) ; ; ( C ) ; ;
(B) ; ; (D) không sắp xếp được.
Câu 3 : Cho M = . Ta có:
(A) M = 5- ; (B) M = 7+5; (C) M = 7-5; (D) M = 5- 7;
Câu 4 : Chọn kết quả đúng ở các phép tính sau:
A B.
C. D.
Câu 5
a, Để xác định thì : A, x ; B, x 0 ; C, x – 2.
b, Để xác định thì : A, x 1; B, x 1 ; C, x 1.
c, Để xác định thì : A, x 3; B, x 3 ; C, x 3.
d, Để xác định thì :
A, x 1; B, x -3; C, -3x; D , x -3 và x 1;
Câu 6 Khẳng định nào sau đây sai:
A. a= ax với mọi x B. # 0
C. – 4= 4x với mọi x 0 C. – 4= 4x với mọi x 0
Câu 7 a, Để = 4 thì x nhận giá trị là :
(A) 6; (B) 3 ; (C) 5 ; ( D) không tồn tại x
b, Trong các giá trị sau, giá trị nào thỏa mãn: x + = 0.
(A) x = 1; (B) x = – 1 ; (C) x = 0 ; ( D) Không tồn tại x
Câu 8 Điền dấu ( x) vào ô mà em cho là đúng hoặc sai trong các lời giải sau:
Lời giải của phép tính
Đúng
Sai

3 – 2 = (3 – 2) =

2 – = 2 – 1 – 2 = 2 – 1 – 2 = -1

( với x >0 và x2 # 5).

( với x >0 )

Câu 8 a, Đưa biểu thức M = về dạng với B hữu tỉ, thì cần phải nhân cả tử và mẫu của M với biểu thức đơn giản nhất là:
A. B. 3 – C. 6 + 2 D . 3 +
b, Đưa biểu thức N = về dạng , với A hữu tỉ, thì cần phải nhân cả tử và mẫu của N với biều thức đơn giản nhất là:
A. 3 B. C. D . 1 +
c, Đưa biều thức H = về dạng với B hữu tỉ, thì tử thức có biểu thức đơn giản nhất là:
A. 2 B. 2(1 – C. 2(1 D . 2(1 – 1
d, Nghịch đảo của – 2 là:
A. 2 + B. C. 2 – D . Không có
Câu 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.