Tuyen tap De thi HSG toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Tuyen tap De thi HSG toan 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi HSG Toán 6 năm 2001 – 2002 ( 120’ )

Câu 1 ( 5 điểm ) : Tìm kết quả phép tính bằng cách nhanh nhất.
a, 1 – 3 + 5 – 7 + 9 – 11 + … + 101 – 103 + 105
b,
Câu 2 ( 3 điểm ) Hãy so sánh A và B biết:
A =
B =
Câu 3 ( 5 điểm ) Hai vật chuyển động đều trên một đường tròn có chu vi là 400 mét. Xuất phát cùng một lúc từ cùng một điểm. Nếu chuyển động cùng chiều sau 20 giây lại gặp nhau một lần. Nếu chuyển động ngược chiều sau 4 giây lai gặp nhau một lần.
Tìm: Vận tốc của mỗi vật ?
Câu 4 ( 3 điểm ) Tìm một số tự nhiên a biết rằng: a chia 2 dư 1, chia 5 dư 4, chia 9 dư 8, chia 11 dư 10 và 1900 < a < 2000.
Câu 5 ( 4 điểm ) Cho số b = Hãy thay x, y bởi Các chữ số thích hợp để khi chia b cho 2, 5, 9 đều dư 1 %.

Đề thi HSG Toán 6 năm 2002 – 2003 ( 120’ )
Câu 1 ( 2 điểm ) Làm phép tính:
a, = ( 2 + 4 + 6 + … + 100 ) – ( 1 + 3 + 5 + … + 99 )
b. = (-1) + (-2) + (-3) + 4 + 5 + 6 + (-7) + (-8) + (-9) + … + (-595) + (-596)
+ (-597) + 598 + 599 + 600.
Câu 2 ( 2 điểm ) Tìm một số tự nhiên a biết: a không chia hêt cho 2 và cho 4;
a chia 3 dư 1; a chia 5 dư 4 và a là bội số của 7. Biết rằng a là số nhỏ hơn 200.
Câu 3 ( 2 điểm ) Trong hệ thập phân, số A được viết bằng 10 chữ số 3; số B được viết bằng 10 chữ số 6. Hãy tính tích A.B ?

Câu 4 ( 2 điểm ) Cho B = – 9 + n , biết n N. CMR: B 9 ?
Câu 5 ( 2 điểm ):Vẽ đường thẳng xy; Lấy một điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Ox, điểm N thuộc tia Oy sao cho: OM = 5 cm ; ON = 3 cm.
a, Trong ba điểm M, O, N điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại ?
b, Lấy I là trung điểm của OM, K là trung điểm của ON.
Trong 3 điểm O, I, K điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?
c, Tính độ dài IK ?
Đề thi HSG Toán 6 năm 2003 – 2004 ( 120’ )
Câu 1 ( 2 điểm ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng:
1, Số đường thẳng phân biệt trong hình vẽ 1 là bao nhiêu đường thẳng ?

A. 3 đường thẳng
B. 4 đường thẳng
C. 5 đường thẳng
D. 6 đường thẳng.

2, Hãy tính số phần tử của tập hợp M ?
M =
A. 30 B. 28 C. 33 D. 34 E. 32 G. 48
Câu 2 ( 3 điểm )
a, Trong mặt phẳng cho 5 điểm: A, B, C, D, E. Trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Nối mỗi điểm với tất cả các điểm còn lại ta có bao nhiêu đoạn thẳng tạo ra ?
b, Trong mặt phẳng cho 100 điểm; Trong đó không có 3 điểm nào th

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.