Tuyển tập các đề Toán thi thử vào 10 (Gò Vấp) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Tuyển tập các đề Toán thi thử vào 10 (Gò Vấp), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Phạm Văn Chiêu
Đề THAM KHẢO TUYỂN SINH 10.
2012-2013

Bài 1: (2đ) Giải các phương trình và các hệ phương trình.
3×2 -7x -6 =0
2×2 – (1- 2)x – =0
c)
d) 4×4 -13×2 + 3 = 0
Bài 2: (1,5đ) Cho hàm số (P) và (D) : y = x + m
Vẽ đồ thị hàm số (P) và (D) trên cùng một mặt phẳng tọa độ
Với giá trị nào của m thì (P) và (D) tiếp xúc . Tìm tọa độ tiếp điểm

Bài 3: (1,5đ) Thu gọn các biểu thức sau
A =
B= ( x >0; x ≠1)

Bài 4: (1,5đ) Cho PT x2 –(m+5)x –m – 6 = 0 (với m là tham số)
Chứng tỏ PT trên luôn có nghiệm với mọi giá trị m
Gọi x1, x2 là hai nghiệm của PT. Tìm m để biểu thức A = x12 + x22 đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Bài 5: (3,5đ) Cho nửa đường tròn (O) có đường kính AB = 2R và một điểm C trên nửa đường tròn (AC < BC). Kẻ CH ( AB tại H, dựng (K; CH/2) cắt AC, BC và đường tròn (O) lần lượt tại D, E và F
Chứng minh AC.CD = CE.BC
Chứng minh: tứ giác ADEB nội tiếp đường tròn và OC ( DE
Đường thẳng CF cắt đường thẳng AB tại I. Chứng minh : I = DE ( ((OKF)
Cho S(ACH = 18 cm2 và S(BCH = 72 cm2. Tinh R

Trường THCS Nguyễn Du
ĐỀ THAM KHẢO THI TUYỂN SINH LỚP 10
Năm học 2012-2013
Bài 1: Giải phương trình và hệ phương trình:
1)36×4 – 47×2 + 15 = 0
2)6×2 – 5x + 3 = 0
3)
Bài 2: Cho (P) : y = và đường thẳng (D) : y =
1)Vẽ (P) và (D)
2) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán
Bài 3 : Cho phương trình : x2 – ( 2m + 1) x + m2 + m – 1 = 0
1)Chứng tỏ phương trình trên luôn có nghiệm với mọi m
2)Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình.
Tìm m để A = đạt giá trị nhỏ nhất
Bài 4 : Rút gọn biểu thức :
1)A =
2) B = ( với
Bài 5:Cho ABC nhọn (AB < AC ) nội tiếp đường tròn (O). Ba đường cao AD, BN, CM giao nhau tại H.
1)Chứng minh: Tứ giác MANH nội tiếp và DH.DA = DB . DC
2)Chứng minh : H là tâm đường tròn nội tiếp MND
MN cắt BC tại E và AE cắt đường tròn (O) tại I. Chứng minh : Tứ giác ANMI nội tiếp
4)Cho biết thì ABC có tanB + tan C = 2 tanA
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN GÒ VẤP
TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ

ĐỀ THAM KHẢO THI TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2012 – 2013

Bài 1: (2 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

Bài 2: (1,5 điểm)
a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số và đường thẳng trên cùng một hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ các giao điểm của (P) và (d) bằng phép toán

Bài 3: (1,5 điểm) Thu gọn các biểu thức sau:

Bài 4: (1,5 điểm) Cho phương trình (m là tham số, x là ẩn số)
a) Chứng tỏ phương trình luôn có nghiệm x1, x2 với mọi giá trị của m.
b) Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình. Tìm m để biểu thức sau đạt giá trị lớn nhất

Bài 5: (3,5 điểm)
Cho nửa đường tròn đường kính AB = 2R. Gọi I là trung điểm AO. Qua I vẽ đường thẳng d ( AB, cắt nửa đường tròn tại K. Lấy C ( IK, AC cắt nửa đường tròn (O) tại M. Tiếp tuyến của nửa đường tròn tại M cắt IK tại N, BM cắt IK tại D.
a) Chứng minh: ICMB nội tiếp
b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.