TUYEN TAP CAC DE THI TOAN 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về TUYEN TAP CAC DE THI TOAN 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường TH,THCS&THPT Lê Quý Đôn-Tân Phú
Họ và tên:……………………… BÀI KIỂM TRA
Lớp:…….. Môn: ĐẠI SỐ 7
Thời gian: 45’ ( Đề 2)
Điểm

Lời phê của giáo viên

I- TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Giá trị của x trong tỉ lệ thức: là:
A) 4
B)
C) 1
D)

Câu 2: Kết quả của phép tính: 22.23 là:
A) B) C) D)
Câu 3: Kết quả của phép tính: là:
A)
B)
C)
D)

Câu 4: Nếu thì x bằng
A) 3 B) 36 C) 12 D) 36

Câu 5: Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?
A) B) C) D)

Câu 6: Số 9,5326 được làm tròn tới số thập phân thứ nhất là:
A) 9,5 B) 9,6 C) 9,533 D) 10

II. TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 1: Tính: (2 điểm)
a) 3,1 + 5,2 + + (5,2) + (3,1) b)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 2: Tìm x biết : (2 điểm)
a/ b/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: (2 điểm)
Ba chi đội 7A, 7B, 7C tham gia làm kế hoạch nhỏ thu nhặt giấy vụn tổng cộng được 240kg giấy vụn. Tính số giấy mỗi chi đội thu được, biết rằng số giấy mỗi chi đội thu được tỉ lệ với 7; 8; 9.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.