Tuyen tap 9 de thi vao lop 10 mon Toan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Tuyen tap 9 de thi vao lop 10 mon Toan, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuyển tập đề thi lớp 10
đề1
Bài 1: Cho biểu thức :

Rút gọn P
Tìm giá trị của a để P = 0

Bài 2: Cho phương trình : (x là ẩn )
Tìm m để phương trình có nghiệm .Tìm nghiệm còn lại
Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt
Tính theo m
Bài 3: Cho hàm số (d): y = (m-2)x +n
Tìm giá trị của m và n để đồ thị (d) của hàm số :
Đi qua hai điểm A(-1;2) và B(3;-4)
Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1-và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2+.
Song song vối đường thẳng 3x+2y =1
Bài 4: Cho hai đường tròn tâm O và O’ có R >R’ tiếp xúc ngoài tại C . Kẻ các đường kính COA và CO’B. Qua trung điểm M của AB , dựng DE ( AB.
Tứ giác ADBE là hình gì ? Tại sao ?
Nối D với C cắt đường tròn tâm O’ tại F . CMR ba điểm B , F , E thẳng hàng
Nối D với B cắt đường tròn tâm O’ tại G . CMR EC đi qua G
*Xét vị trí của MF đối với đường tròn tâm O’ , vị trí của AE với đường tròn ngoại tiếp tứ giác MCFE

———————————-

đề2:

Bài 1: Cho biểu thức:
P=
a) Rút gọn P ( HD:
b)Tìm giá trị của x để P >0
Bài 2: Giải hệ phươnh trình:

Bài 3: Cho hàm số : (P):
a) Vẽ đồ thị (P)
b)Tìm trên đồ thị các điểm cách đều hai trục toạ độ ( giao với phân giác y = x )
Xét số giao điểm của (P) với đường thẳng (d) theo m
Viết phương trình đường thẳng (d`) đi qua điểm M(0;-2) và tiếp xúc với (P)
Bài 4: Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B rồi lại ngược dòng từ bến B về bến A mất tất cả 4 giờ . Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng ,biết rằng quãng sông AB dài 30 km và vận tốc dòng nước là 4 km/h.

Bài 5: Cho nửa đường tròn đường kính COD = 2R . Dựng Cx , Dy vuông góc với CD . Từ điểm E bất kì trên nửa đường tròn , dựng tiếp tuyến với đường tròn , cắt Cx tại P , cắt Dy tại Q.
Chứng minh ( POQ vuông ; ( POQ đồng dạng với ( CED
Tính tích CP.DQ theo R
Khi PC= . CMR
Tính thể tích của hình giới hạn bởi nửa đường tròn tâm O và hình thang vuông CPQD khi chúng cùng quay theo một chiều và trọn một vòng quanh CD

———————————————————————————–

Đề3:

Bài 1: Cho biểu thức:
P=
Rút gọn P
Tìm các giá trị của x để P =

Bài 2: Tìm m để phương trình :
a) có hai nghiệm dương phân biệt
b) có hai nghiệm âm phân biệt

Bài 3 : Cho (P) và đường thẳng (d) . Xác định m để hai đường đó
Tiếp xúc nhau . Tìm toạ độ tiếp điểm
Cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B , một điểm có hoành độ x =-1. Tìm hoành độ điểm còn lại . Tìm toạ độ A và B
Bài

Hỏi và đáp