Tuyển sinh Toán vào 10 tp Hà Nội(1994-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Tuyển sinh Toán vào 10 tp Hà Nội(1994-2012, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

 Sở Giáo dục và đào tạo
Hà Nội
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Năm học: 2006 – 2007
Môn thi: Toán
(Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời giaon giao đề)

Tuyển sinh 10 Thành phố Hà Nội 1994-1995 đến 2011-2012
đề thi vào lớp 10 của thành phố hà nội
Năm học :1994-1995

Bài 1: Cho biểu thức P =
Rút gọn P
Xét dấu của biểu thức P
Bài 2: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Một ca nô xuôi từ A đến B với vận tốc 30km/h, sau đó lại ngược từ B về A. Thời gian xuôi ít hơn thời gian ngược 1h20 phút. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B biết rằng vận tốc dòng nước là 5km/h và vận tốc riêng của ca nô khi xuôi và ngược là bằng nhau.
Bài 3:
Cho tam gíac ABC cân tại A, A1/6
Bài2: Cho phương trình x2-2(m+2)x+m+1=0 (ẩn x)
Giải phương trình khi m =
Tìm các GT của m để phương trình có hai nghiệm tráI dấu
Gọi x1,x2 là hai nghiệm của phương trình .Tìm GT của m để
x1(1-2×2)+ x2(1-2×1) =m2
Bài 3: Cho tam giác ABC(AB>AC ; BAC >900). I,K thứ tự là các trung điểm của AB,AC. Các đường tròn đường kính AB,AC cắt nhau tại điểm thứ hai D; tia BA cắt đường tròn (K) tại điểm thứ hai E, tia CA cắt đường tròn (I) tại điểm thứ hai F.
Chứng minh bai điểm B,C,D thẳng hàng
Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp.
Chứng minh ba đường thẳng AD,BF,CE đồng quy
Gọi H là giao điểm thứ hai của tia DF với đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF. Hãy so sánh độ dài các đoạn thẳng DH,DE.
Bài4: Xét hai phương trình bậc hai : ax2+bx+c = 0; cx2 +bx+a = 0.
Tìm hệ thức giữa a,b,c là điều kiện cần và đủ để hai phương trinhg trên có một nghiệm chung duy nhất.

đề thi vào lớp 10 của thành phố hà nội
Năm học :1996-1997

Bài 1: Cho biểu thức A =
Rút gọn A
Với GT nào của x thì A

Hỏi và đáp