Tuyển sinh Toán vào 10 Quảng Ninh (2006-2011 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Tuyển sinh Toán vào 10 Quảng Ninh (2006-2011, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi tuyển sinh vào lớp10 của tinh Quảng Ninh
Từ 2006 -2007 đến 2011-2012
(sưu tầm)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NINH
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2011-2012

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
MÔN : TOÁN
(Dùng cho mọi thí sinh)
Ngày thi : 29/6/2011
Thời gian làm bài : 120 phút
(Không kể thời gian giao bài)

(Đề thi này có 1 trang)
Bài 1. (2,0 điểm)
1. Rút gọn các biểu thức sau:
a) A = b)B =
2.Biết rằng đồ thịcủa hàm số y = ax – 4 đi qua điểm M(2;5). Tìm a

Bài 2. (2,0 điểm)
1. Giải các phương trình sau:
a) b)
2.Cho phương trình: với x là ẩn số.
a)Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .
b) Gọi hai nghiệm của phương trình là x1 , x2 , tính theo m giá trị của biểu thức
E =

Bài 3 . (2điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình:
Nhà Mai có một mảnh vườn trồng rau bắp cải . Vườn được đánh thành nhiều luống mỗi luống cùng trồng một số cây bắp cải . Mai tính rằng : nếu tăng thêm 7 luống rau nhưng mỗi luống trồng ít đi 2 cây thì số cây toàn vườn ít đi 9 cây , nếu giảm đi 5 luống nhưng mỗi luống trồng tăng thêm 2 cây thì số rau toàn vườn sẽ tăng thêm 15 cây . Hỏi vườn nhà Mai trồng bao nhiêu cây bắp cải ?

Bài 4 . (3,0 điểm)
Cho đường tròn (O) đường kính AB và một điểm C cố định trên bán kính OA (C khác A và O) , điểm M di động trên đường tròn (M khác A,B) . Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với CM , đường thẳng này cắt các tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O) lần lượt tại D và E .
Chứng minh ACMD và BCME là các tứ giác nội tiếp .
Chứng minh DCEC.
Tìm vị trí của điểm M để diện tích tứ giác ADEB nhỏ nhất .

Câu 5. (1,0 điểm)
Tìm các bộ số thực (x, y, z) thoả mãn :

………………Hết ………………

Họ và tên thí sinh :……………………………………….Số báo danh……………….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NINH
—–(——–
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2010 – 2011

Đề thi chính thức
Môn : toán

Bài 1 . (1,5 điểm)
So sánh 2 số : 3 và .
Rút gọn biểu thức : A =
Bài 2 . (2,0 điểm)
Cho hệ phương trình : (m là tham số)
Giải hệ phương trình với m = 1.
Tìm m để hệ có nghiệm (x,y) thoả mãn : x2 – 2y2 = 1
Bài 3 .(2,5 điểm)
Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình và hệ phương trình :
Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 12 giờ bể đầy . Nừu từng vòi chảy riêng thì thời gian vòi thứ nhất làm đầy bể sẽ ít hơn vòi thứ 2 làm đầy bể là 10 giờ . Hỏi nếu chảy riêng từng vòi thì mỗi vòi chảy bao lâu đầy bể ?
Bài 4 . (3 điểm)
Cho đường tròn(O;R) , dây cung BC cố định (BC

Hỏi và đáp