Tuyển sinh Toán vào 10 Kiên Giang (2008-2011 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Tuyển sinh Toán vào 10 Kiên Giang (2008-2011, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

sở giáo dục và đào tạo Kì THI TUYểN SINH lớp 10 THPT
KIÊN GIANG NăM học 2008 – 2009

đề chính thức MÔN THI TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút

Bài 1 (2 ). Tính giá biểu thức:
A =
B =
Bài 2 (1 điểm). Giải phương trình:
Bài 3 (1 điểm). Giải hệ phương trình:
Bài 4 ( điểm). Một đội công nhân hoàn thành một công việc, công việc đó được định mức 420 ngày công thợ. Hãy tính số công nhân của đội biết rằng nếu đội tăng thêm 5 người thì số ngày để hoàn thành công việc sẽ giảm đi 7 ngày, giả thiết năng suất của các công nhân là như nhau.
Bài 5 (4 điểm). Cho tam giác ABC vuông ở A và có AB >AC, đường cao AH. Trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa điểm A, vẽ nửa đường tròn đường kính BH cắt AB tại E, nửa đường tròn đường kính HC cắt AC tại F.

Chứng minh tứ giác AEHF là hình chữ nhật.

Chứng minh BEFC là tứ giác nội tiếp.

Chứng minh AE.AB = AF.AC.
Gọi O là giao điểm của AH và EF. Chứng minh: p < OA + OB + OC

Hỏi và đáp