TUYỂN SINH TOÁN 10 (GIA LAI 2012) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về TUYỂN SINH TOÁN 10 (GIA LAI 2012), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GIA LAI
Đề chính thức
Ngày thi: 26/6/2012
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN
Năm học 2012 – 2013
Môn thi: Toán (không chuyên)
Thời gian làm bài: 120 phút

Câu 1. (2,0 điểm)
Cho biểu thức , với
a. Rút gọn biểu thức Q
b. Tìm các giá trị nguyên của x để Q nhận giá trị nguyên.

Câu 2. (1,5 điểm)
Cho phương trình , với x là ẩn số,
a. Giải phương trình đã cho khi m ( – 2
b. Giả sử phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt và . Tìm hệ thức liên hệ giữa và mà không phụ thuộc vào m.

Câu 3. (2,0 điểm)
Cho hệ phương trình , với
a. Giải hệ đã cho khi m ( –3
b. Tìm điều kiện của m để phương trình có nghiệm duy nhất. Tìm nghiệm duy nhất đó.

Câu 4. (2,0 điểm)
Cho hàm số có đồ thị (P). Gọi d là đường thẳng đi qua điểm M(0;1) và có hệ số góc k.
a. Viết phương trình của đường thẳng d
b. Tìm điều kiện của k để đt d cắt đồ thị (P) tại hai điểm phân biệt.

Câu 5. (2,5 điểm)
Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC < BC) nội tiếp trong đường tròn (O). Gọi H là giao điểm của hai đường cao BD và CE của tam giác ABC
a. Chứng minh tứ giác BCDE nội tiếp trong một đường tròn
b. Gọi I là điểm đối xứng với A qua O và J là trung điểm của BC. Chứng minh rằng ba điểm H, J, I thẳng hàng
c. Gọi K, M lần lượt là giao điểm của AI với ED và BD. Chứng minh rằng

Giải
Câu 1.

a.

Vậy

b.
Q nhận qía trị nguyên

khi khi 2 chia hết cho
đối chiếu điều kiện thì

Câu 2. Cho pt , với x là ẩn số,
a. Giải phương trình đã cho khi m ( – 2
Ta có phương trình

Vậy phương trinh có hai nghiệm và

b.
Theo Vi-et, ta có
Khử tham số m

Suy ra

Câu 3. Cho hệ phương trình , với
a. Giải hệ đã cho khi m ( –3
Ta được hệ phương trình

Vậy hệ phương trình có nghiệm với

b. Điều kiện có nghiệm của phương trình

Vậy phương trình có nghiệm khi và
Giải hệ phương trình khi
. Vậy hệ có nghiệm (x; y) với

Câu 4.
a. Viết phương trình của đường thẳng d
Đường thẳng d với hệ số góc k có dạng
Đường thẳng d đi qua điểm M(0; 1) nên
Vậy

b.
Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và d
, có
d cắt (P) tại hai điểm phân biệt khi

Câu 5.
a. BCDE nội tiếp

Suy ra BCDE nội tiếp đường tròn đường kính BC

b. H, J, I thẳng hàng
IB ( AB; CE ( AB (CH ( AB)
Suy ra IB // CH
IC ( AC; BD ( AC (BH ( AC)
Suy ra BH // IC
Như vậy tứ giác BHCI là hình bình hành
J trung điểm BC ( J trung điểm IH
Vậy H, J, I thẳng hàng

c.
cùng bù với góc của tứ giác nội tiếp BCDE
vì (ABI vuông tại B
Suy ra , hay
Suy ra (AEK vuông tại K
Xét (ADM vuông tại M (suy từ giả thiết)
DK ( AM (suy từ chứng minh trên)www.VNMATH.com
Như vậy

Hỏi và đáp