Tuyển sinh 10 TpHCM 2007 – 2008 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Tuyển sinh 10 TpHCM 2007 – 2008, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10
TP HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC: 2007-2008
***000*** Môn: TOÁN -Thời gian:120 phút (Không kể giao đề)
Khoá thi ngày 20 tháng 6 năm 2007
————————-000——————-
ĐỀ THI:

Câu 1: (1,5 đ) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a/ x2-2x+4=0
b/ x4-29×2+100=0
c/
Câu 2: (1,5 đ) Thu gọn các biểu thức sau:
A= B= (3)
Câu 3: (1,0 đ)
Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích bằng 675 m2 và có chu vi bằng 120m.
Tìm chiều dài và chiều rộng của khu vườn.

Câu 4: (2,0 đ)
Cho phương trình: x2-2mx+m2-m+1=0;(với m là tham số và x là ẩn số)
a/Giải phương trình với m=1.
b/Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1 và x2.
c/Với điều kiện của câu b hãy tìm m để biểu thức A=x1.x2 -x1 – x2 đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 5: (4,0 đ)
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn(ABHE.Tính HC.

—————-00000—————-

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 – Môn Toán – NĂM HỌC: 2007-2008
(Sở Giáo dục và Đào tạo TP HỒ CHÍ MINH )

HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1:(1,5đ)
a/=1=>=1.Pt có 2 nghiệm phân biệt: x1= ;x2=
b/ Đặt t=x2 (điều kiện:t)
PT trở thành: t2-29t+100=0.Tính
PT có 2 nghiệm: t1=25 (nhận);t2=4 (nhận)
t1=25 2=25=5 và x= -5
t2= 4 2=4 =2 và x= -2
Vậy Pt có 4 nghiệm: x1=2, x2= -2; x3=5; x4= -5
c/
Câu 2: (1,5đ)

A= =

Câu 3: (1,0đ) Gọi chiều rộng là x(m)(x>0);Chiều dài là 60-x (m) (x0=>=15.PT có 2 nghiệm: x1=45(loại);x2=15(nhận)
Vậy chiều rộng khu vườn là 15 m,chiều dài:60-15=45(m)
Câu 4: (2,0đ)
a/Với m=1,ta có PT:x2-2x+1=0=>PT có nghiệm kép: x=1.
b/’=m2-(m2-m+1)=m-1
PT có 2 nghiệm ’>0m-1>0m>1
c/Với m>1,theo định lý Vi-ét ta có: S=2m;P=m2-m+1
A=x1.x2 -x1 – x2 =P-S=m2-3m+1=(m-)2-
Dấu “=” trong đẳng thức chỉ xảy ra khi và chỉ khi m=
Vậy A đạt giá trị nhỏ nhất là -khi m=.
Câu 5: (4,0đ)
a/,b/ Tự giải.
c/ Tg AEHF nội tiếp (Góc AEC+Góc AFB=1800)
=>góc BAC+gócBHF =1800
Mà: gócBOC= 2 gócBAC
(Góc ở tâm và góc nội tiếp cùng chắn 1 cung của (O))
Góc EHF=góc BCH(2 góc đ/đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.