Tuyển sinh 10 – 43 đề thi cả nước – File nén – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Tuyển sinh 10 – 43 đề thi cả nước – File nén, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Năm học 2013 – 2014
MÔN THI: TOÁN
Ngày thi: 29 tháng 6 năm 2013
Thời gian làm bài : 120 phút

Bài 1: ( 3.0 điểm)
1 Giải phương trình và hệ phương trình sau:
a x2 – 6x + 8 = 0
b
2 Cho biểu thức: A= (Với x ≥ 0)
a Rút gọn biểu thức A
b Tính giá trị của biểu thức A khi x = 9.

Bài 2: ( 1.5 điểm) Cho parabol (P): y=x2 và đường thẳng (d): y= x + m (với m là tham số)
1 Vẽ parabol (P)
2 Tìm tất cả các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

Bài 3: (1.5 điểm):
Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng 600m2. Do thực hiện quy hoạch chung, người ta đã cắt giảm chiều dài mảnh đất 10m nên phần còn lại của mảnh đất trở thành hình vuông. Tính chiều rộng và chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật ban đầu.

Bài 4: (3.5 điểm): Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn (O), các đường cao AM, BN, CP của tam giác ABC đồng quy tại H (.
1 Chứng minh tứ giác MHNC nội tiếp đường tròn.
2 Kéo dài AH cắt (O) tại điểm thứ hai là D. Chứng minh:
3 Tiếp tuyến tại C của đường tròn ngoại tiếp tứ giác MHNC cắt đường thẳng AD tại K. Chứng minh: KM.KH + HC2 = KH2 .
4 Kéo dài BH và CH lần lượt cắt (O) tại các điểm thứ hai là Q và E.
Tính già trị của tổng:.

Bài 5: (0,5 điểm) Cho ba số a, b, c thỏa mãn a2 + b2 + c2 ≤ 18. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
P = 3ab + bc + ca

Hỏi và đáp