Tuyen chon de kiem tra 45′ chuong 2 Hinh 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Tuyen chon de kiem tra 45′ chuong 2 Hinh 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họvà tên:…………………………… bài kiểm tra Ngày…..tháng….năm 2010
Lớp 7 : …. Môn: Toán
Đề1 Thời gian:60`
Điểm
Lời phê của thầy, cô

Đề bài:
Câu 1 ( 2 đ) ) Điền dấu “X” vào ô thích hợp trong bảng dưới đây (Đúng hay Sai).
Câu
Đúng
Sai

a) Tam giác cân có một góc 45o là tam giác vuông cân

b) Tam giác có hai cạnh bằng nhau và một góc bằng 60o là tam giác đều.

c) Nếu ba góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

d) Góc ngoài của một tam giác lớn hơn góc trong kề với nó.

Câu2 ( 5đ) Cho góc nhọn 0xy, gọi C là 1 điểm nằm trên tia phân giác x0y, kẻ CA ( 0x (A ( 0x) ; CB ( 0y (B ( 0y).
a, Chứng minh CA = CB
b, Gọi D là giao điểm của BC và 0x gọi E là giao điểm của AC và 0y. So sánh độ dài CD và CE.
c, Cho biết 0C = 13 cm, OA = 12 cm. Tính AC.
Câu 3 ( 3 đ) Cho đoạn thẳng BC . Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Trên đường trung trực của đoạn thẳng BC lấy điểm A (A khác I) .
Chứng minh =
Kẻ IH vuông góc với AB, kẻ IK vuông góc với AC.
a. Chứng minh tam giác AHK cân
b. Chứng minh HK // BC.

Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Họvà tên:…………………………… bài kiểm tra Ngày…..tháng….năm 2010
Lớp 7 : …. Môn: Toán
Đề 2 Thời gian:60`
Điểm
Lời phê của thầy, cô

Đề bài:
Câu 1 ( 2 đ) Chọn câu trả lời đúng
1. Cho tam giác ABC có
A. 700 B. 1100 C. 900 D. 500
2. Tam giác nào có 3 cạnh như sau là tam giác vuông?
A. 2cm;4cm;6cm; B. 4cm;6cm;8cm C. 6cm;8cm,10cm; D. 8cm;10cm;12cm;
3. Tam giác ABC vuông tại A suy ra:
A. AB2=BC2+AC2 B. BC2=AB2+AC2 C. AC2=AB2+BC2 D. cả a,b,c đều đúng.
4. Trong các tam giác có độ dài ba cạnh cho dưới đây , tam giác nào là tam giác vuông ?
A . 3cm ,4cm ,3cm B . 13cm ,14cm ,15cm C. 4cm ,4cm ,4cm D.9cm ,15cm ,12cm
Câu2 ( 4đ) Cho tam giác (ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm M, trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho BM = CN.
a, Chứng minh (AMN cân.
b, Kẻ BH AB (H ( AH); CK AN (K ( AN)
Chứng minh BH = CK; AH = AK
Câu 3 ( 4 đ) Cho tam giác cân DEF (DE = DF). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của DF và DE.
Gọi K là giao điểm của EM và FN. Chứng minh KE = KF.
Chứng minh EM = FN và
Chứng minh DK là tia phân giác của và DK kéo dài đi qua trung điểm H của EF.
Chứng minh DH EF.

Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họvà tên:…………………………… bài kiểm tra Ngày…..tháng….năm 2010
Lớp 7 : …. Môn: Toán
Đề 3 Thời gian:60`
Điểm
Lời phê của thầy, cô

Đề bài:
Câu 1 ( 2 đ) Chọn câu trả lời đúng
1. Tổng 3 góc ngoài của 1 tam giác là:
a) 900 b) 1800 c) 2700 d) 3600
2. Cho biết A = 250 ; B = 710 thì C bằng :
A. 840
B. 480
C. 900
D. Một kết quả khác

3. Trong các tam giác có độ dài ba cạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.