TUYEN CHON CAC DE KTHK II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về TUYEN CHON CAC DE KTHK II, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ôn tập toán 7
Đề 1:
Bài 1:
Thực hiện phép tính:
ab)
Bài 2:
Ba lớp 7A, 7B, 7C có 117 bạn đọc đi trồng cây số cây mỗi bạn đọc học sinh lớp 7A, 7B, 7C lần lượt trồng được là 2, 3, 4 cây và số cây mỗi lớp trồng được bằng nhau Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh đi trồng cây.
Bài 3: Tìm x:

Bài 4: Cho hai đa thức:
A(x) = -4×4 + 2×2 +x +x3 +2
B(x) = -x3 + 6×4 -2x +5 – x2
Sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.
Tính A(x) + B(x) và B(x) – A(x).
Tính A(1) và B(-1).
Bài 5: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh AB lấy điểm D , trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD = AE .Gọi M là giao điểm của BE và CD.
Chứng minh rằng:
BE = CD
(BMD = (CME
AM là tia phân giác của góc BAC.
————————————————–

Đề 2:
Bài 1: Thực hiện phép tính:

Bài 2: Tìm x:
a) bc
Bài 3:
Ba tấm vải có chiều dài tổng cộng 145m .Nếu cắt tấm thứ nhất đi , tấm thứ 2 đi , tấm thứ 3 đi chiều dài mỗi tấm thì chiều dài còn lại của ba tấm bằng nhau. Tính chiều dài mỗi tấm vải trước khi cắt.
Bài: 4 : Cho hai đa thức:
f(x) = x2 – 2×4 – 5 +2×2- x4 +3 +x
g(x) = -4 + x3 – 2×4 –x2 +2 – x2 + x4-3×3
a)Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.
b)Tính h(x) = f(x) – g(x) và k(x) = f(x) – h(x)
c) Tìm hệ số có bậc cao nhất và hệ số tự do của hai đa thức h(x) và k(x
Bài: 4: Cho (ABC cân tại A có AB = AC .Trên tia đối của các tia BA và CA lấy hai điểm D và E sao cho BD = CE.
Chứng minh DE // BC
Từ D kẻ DM vuông góc với BC , từ E kẻ EN vuông góc với BC. Chứng minh DM = EN.
Chứng minh (AMN là tam giác cân.
Từ B và C kẻ các đường vuông góc với AM và AN chúng cắt nhau tại I Chứng minh AI là tia phân giác chung của hai góc BAC và MAN.
——————————————-

Đề 3:
Bài 1: Thực hiện phép tính:
a) b)
Bài 2: Tìm x biết:
a) b) c)
Bài 3: Số HS của khối 6, 7, 8, 9 của một trường THCS tỉ lệ với các số 9, 8, 7, 6. Biết rằng số HS của khối 8 và khối 9 ít hơn số HS của khối 6 và khối 7 là 120 HS . Tính số HS của mỗi khối.
Bài: 4 Cho hai đa thức:
f(x) = x4-2×3 +3×2-x +5
g(x) = -x4 + 2×3 -2×2 + x -9
a)Tính f(x) +g(x) và f(x) – g(x)
b)Tính f(-2) và g(2)
c) Tìm nghiệm của f(x) + g(x
Bài: 5
Cho tam giác ABC vuông tại A , phân giác BD. Kẻ DE (BC (E (BC).Trên tia đối của tia AB lấy điểm F sao choAF = CE.Chứng minh rằng:
BD là đường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.