Tuyển chọn các bài toán đặc sắc về hàm số – Nguyễn Chí Chung

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Chuyên đề hàm số, Luyện thi THPT, Toán 12 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Tuyển chọn các bài toán đặc sắc về hàm số – Nguyễn Chí Chung, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Nội dung gồm 55 trang, phân dạng và tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm đặc sắc về chuyên đề hàm số. Các dạng toán được đề cập bao gồm:

+ Dạng 1. Tính đơn điệu của hàm số
+ Dạng 2. Cực trị
+ Dạng 3. GTLN, GTNN
+ Dạng 4. Tiệm cận
+ Dạng 5. Tiếp tuyến
+ Dạng 6. Tương giao
+ Dạng 7. Bài tập đồ thị hàm số
+ Dạng 8. Ứng dụng của hàm số
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số y = x^4 − 2x^2 + 4. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (−∞; −1) và (0; +∞).
B. Hàm số đồng biến trên các khoảng (−1; 0) và (1; +∞).
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng (−∞; −1) và (0; 1).
D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (−1; 0) và (1; +∞)
+ Cho hàm số y = (x) liên tục, đồng biến trên đoạn [a; b]. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên khoảng (a; b)
B. Hàm số đã cho có cực trị trên đoạn [a; b]
C. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn [a; b]
D. Phương trình f(x) = 0 có nghiệm duy nhất thuộc đoạn [a; b]
+ Cho hàm số y = 2017x^2018. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
A. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận
B. Hàm số có một điểm cực tiểu
C. Hàm số có một điểm cực đại
D. Hàm số đồng biến trên R

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.