Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm Toán 11 – Nguyễn Khánh Nguyên

Sau đây KHODETHI.ORG Toán 11 xin thu thập lại quý bạn đọc về Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm Toán 11 – Nguyễn Khánh Nguyên, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Nội dung gồm 92 trang tuyển tập 873 bài tập trắc nghiệm có đáp án trong chương trình Toán 11. Nội dung tài liệu bao gồm:

Phần I. Đại số và giải tích
Chương I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
Chương II. Tổ hợp và xác suất
+ Bài 1. Quy tắc đếm
+ Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
+ Bài 3. Nhị thức Newton
+ Bài 4. Phép thử và không gian mẫu
+ Bài 5. Xác suất của biến cố
Chương III. Dãy số
+ Bài 1. Dãy số
+ Bài 2. Cấp số cộng
+ Bài 3. Cấp số nhân
Chương IV. Giới hạn
+ Bài 1. Giới hạn dãy số
+ Bài 2. Giới hạn hàm số
+ Bài 3. Hàm số liên tục
Chương V. Đạo hàm
+ Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
+ Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
+ Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
+ Bài 4. Vi phân
+ Bài 5. Đạo hàm cấp cao
Phần II. Hình học
Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng 
+ Bài 1 – 2. Phép tịnh tiến
+ Bài 3. Phép đối xứng trục
+ Bài 4. Phép đối xứng tâm
+ Bài 5. Phép quay
+ Bài 6. Phép dời hình
+ Bài 7. Phép vị tự
+ Bài 8. Phép đồng dạng
Ôn tập chương I
Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
+ Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
+ Bài 2. Hai đường thẳng song song
+ Bài 3. Đường thẳng song song với mặt phẳng
+ Bài 4. Hai mặt phẳng song song
+ Bài 5. Phép chiếu song song
Ôn tập chương II
Chương III. Vectơ trong không gian
+ Bài 1. Vectơ trong không gian
+ Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc
+ Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
+ Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
+ Bài 5. Khoảng cách
Phần III. Đáp số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.