tugiac – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về tugiac, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN HÌNH HỌC KÌ I
1/Cho tứ giác ABCD,biết ,, .Tính góc C,góc D?
2/Cho h ình thoi có độ dài hai đường chéo bằng 6cm và 8cm .Tính độ dài cạnh hình thoi?
3/Cho hình thang ABCD có AB // CD, AB = 4, CD = 12.Tính độ dài đường TB của hình thang
4/Tam giác ABC vuông tại A, BC = 7cm, MB = MC, MBC.Tính độ dài AM?
5/Cho tam giác ABC có M,N theo thứ tự là trung điểm của AB và AC.Biết MN = 4,5 cm.Tính độ dài cạnh BC.
6/Cho hình thang ABCD (AB//CD),gọi E,F theo thứ tự là trung điểm của AD và BC.Biết EF = 6cm, AB = 4cm ,tính độ dài cạnh CD?
7/Hình thang có độ dài đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ . Độ dài đường trung bình là 12 cm. Tính độ dài 2 đáy.
8/Cho hình chữ nhật ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O, biết AO = 3cm, Tính độ dài BD?
9/Cho ABC và một điểm O tuỳ ý . Vẽ A/B/C/ đối xứng với ABC qua điểm O .
10/Cho hình vuông ABCD có độ dài đường chéo bằng 10cm.Tính cạnh hình vuông?
11/Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 3.Tính độ dài đường chéo của hình vuông?
12/T ính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các
cạnh góc vuông bằng 3 cm v à 4 cm.
13/Tính số cạnh của đa giác biết rằng tổng số đo của các góc trong và góc ngoài của đa giác là 12600
14/Tính số cạnh của một đa giác biết rằng tất cả các góc của đa giác bằng nhau và tổng của tất cả các góc ngoài với một trong các góc của đa giác có số đo bằng 480o.
15/Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 5cm, BC = 4cm. Trên cạnh AD dựng tam giác ADE sao cho AE và DE cắt cạnh BC lần lượt tại M và N và A là trung điểm của đoạn thẳng ME. Tính diện tích tam giác ADE.
16/Tính diện tích hình thang vuông có đáy nhỏ = chiều cao bằng 8cm và góc nhỏ nhất bằng 450
17/Tính các cạnh của hình chữ nhật biết bình phương một cạnh là 25dm và diện tích hình chữ nhật là 30dm2
18/*Cho tam giác ABC. Các đường trung tuyến BE và CF cắt nhau tại G. Tính tỉ số diện tích 2 tam giác GEC và ABC.
19/Tính diện tích hình thang vuông ABCD (AB//CD) biết AB=2cm ;CD=4Cm;C = 450
20/Cho hình thoi ABCD, biết AB=10cm , AI=8cm (I là giao điểm của 2 đường chéo ) .Hãy tính diện tích hình thoi đó.
21/*Hai đường chéo của hình thang cân vuông góc với nhau còn tổng hai cạnh đáy bằng 2a. Tính diện tích của hình thang.(a2)
22/*Diện tích của một hình thoi là 216dm2. Một đường chéo của nó bằng 18dm. Tính khoảng cách giao điểm của các đường chéo đến cạnh của hình thoi.
23/*Tính diện tích hình thang cân có đường cao a và các đường chéo vuông góc với nhau
24/Đường chéo của hình thoi bằng 18 cm; 24cm. Tính chu vi hình thoi và khoảng cách giữa các cạnh song song.
25/Cho tam giác ABC vuông ở A , BC = 10 cm . Gọi M là trung điểm của BC , D là điểm đối xứng với A qua M
Tính AM
Tứ giác ABDC là hình gì? Vì sao?
Tam giác ABC có điều kiện gì thì tứ giác ABDC là hình vuông
26/Cho tam giác ABC . Qua A vẽ đường thẳng song song với BC, qua B vẽ đường thẳng song song với AC chúng cắt nhau tại D.
Tứ giác ADBC là hình gì ? Vì sao ?
Gọi E là trung điểm của cạnh AC, N là điểm đối xứng với điểm B qua E. Chứng minh M và N đối xứng nhau qua A.
27/Cho hình thang cân ABCD (AB // CD). Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA.
Đoạn thẳng MN, NP lần lượt là các đường trung bình của tam giác nào ? vì sao ?
Chứng minh MP ( NQ.
28/Cho ABC cân tại A ,đường trung tuyến AM .Gọi I là trung điểm của AC ,K là điểm đối xứng với M qua điểm I .
Chứng minh tứ giác AMCK là hình chữ nhật .
Chứng minh tứ giác AKMB là hình bình hành .
Tìm điều kiện của ABC để tứ giác AMCK là hình vuông

Hỏi và đáp