TS10 chuyen tin 2008 QHHue (co DA) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về TS10 chuyen tin 2008 QHHue (co DA), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Sở Giáo dục và đào tạo Kỳ THI TUYểN SINH LớP 10 chuyên Tin QuốC HọC
Thừa Thiên Huế Môn: TOáN – Năm học 2008-2009
Đề chính thức Thời gian làm bài: 150 phút
Đề gồm 02 trang

Bài 1: (1,5 điểm)
Cho biểu thức
Tìm để biểu thức có nghĩa và rút gọn
Không dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị của khi
Bài 2: (1,5 điểm)
Giải hệ phương trình:
Bài 3: (2,0 điểm)
Hai bác nông dân đem trứng ra chợ bán với tổng số trứng của hai người là 100 quả. Số trứng của hai người không bằng nhau, nhưng hai người bán được một số tiền bằng nhau. Một người nói với người kia: “Nếu số trứng của tôi bằng số trứng của anh thì tôi bán được 90 000 đồng”. Người kia nói: “Nếu số trứng của tôi bằng số trứng của chị thì tôi chỉ bán được 40 000 đồng thôi”. Hỏi mỗi người có bao nhiêu trứng và giá bán mỗi quả trứng của mỗi người là bao nhiêu ?
Bài 4: (3,0 điểm)
Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó và điểm D ở ngoài đường thẳng AB sao cho Chứng minh rằng AD là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD.
Dựng một tam giác EFG, biết FG = 6 cm, và diện tích của tam giác EFG bằng 12 cm2.
Một chiếc cầu được thiết kế như hình dưới đây có độ dài đoạn PQ = 32m, chiều cao MH = 4m. Biết rằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.