TS THPT Hải Dương 2017 – 2018 (không chuyên) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về TS THPT Hải Dương 2017 – 2018 (không chuyên), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm có 01 trang)

Câu 1 (2,0 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau:
1) 2)
Câu 2 (2,0 điểm)
1) Cho hai đường thẳng (d): và (d’): . Tìm để (d) và (d’) song song với nhau.
2) Rút gọn biểu thức: P = với .
Câu 3 (2,0 điểm)
1) Tháng đầu hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy. Tháng thứ hai do cải tiến kỹ thuật nên tổ I vượt mức 10% và tổ II vượt mức 12% so với tháng đầu vì vậy hai tổ đã sản xuất được 1000 chi tiết máy. Hỏi trong tháng đầu mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?
2) Tìm để phương trình: ( là ẩn, là tham số) có hai nghiệm thỏa mãn .
Câu 4 (3,0 điểm)Cho đường tròn tâm O, bán kính R. Từ một điểm M ở ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến MA và MB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Qua A kẻ đường thẳng song song với MO cắt đường tròn tại E (E khác A), đường thẳng ME cắt đường tròn tại F (F khác E), đường thẳng AF cắt MO tại N, H là giao điểm của MO và AB.
1) Chứng minh: Tứ giác MAOB nội tiếp đường tròn
2)Chứng minh: MN2 = NF.NA và MN = NH
3) Chứng minh: .
Câu 5 (1,0 điểm) Cho là ba số thực dương thỏa mãn: . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: M = .
————————————— Hết —————————————
Họ và tên thí sinh: …………………………………………….….. Số báo danh: ………………………
Chữ kí của giám thị 1: …………………………….. Chữ kí của giám thị2: ……………………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2017 – 2018

Câu
Nội dung chính
Điểm

1.1
Giải phương trình:
1,0

Ta có:
0,25

Với
0,25

Với
0,25

Vậy phương trình có hai nghiệm:
0,25

1.2
Giải hệ phương trình sau:
1,0

Từ phương trình (2) thay vào phương trình (1) ta được:
0,25

0,25

Với
0,25

Vậy hệ phương trình có nghiệm:
0,25

2.1
Cho hai đường thẳng (d): và (d’): . Tìm m để (d) và (d’) song song với nhau.
1,0

Để hai đường thẳng (d) và (d’) song song với nhau thì:
0,25

0,25

0,25

. Vậy m = -1 là giá trị cần tìm.
0,25

2.2
Rút gọn biểu thức: P = với .
1,0

Ta có: P =
0,25

=
0,25

=
0,25

=
0,25

3.1
Tháng đầu hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy. Tháng thứ hai do cải tiến kỹ thuật nên tổ I vượt mức 10% và tổ II vượt mức 12% so với tháng đầu vì vậy hai tổ đã sản xuất được 1000 chi tiết máy. Hỏi trong tháng đầu mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?
1,0

Gọi tháng đầu tổ I sản xuất được x chi tiết máy, tổ II sản xuất được y chi tiết máy.
ĐK: .
Theo giả thiết ta có: (1)
0,25

Sau khi cải tiến kỹ thuật, trong tháng thứ hai:
Tổ I sản xuất được chi tiết máy, tổ II sản xuất được chi tiết máy
Theo giả thiết ta có: (2)
0,25

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
0,25

Giải hệ phương trình được (thỏa mãn)
Vậy trong tháng đầu tổI sản xuất được 400 chi tiết, tổ II sản xuất được 500

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.