Trần Minh quang Quyết Trí – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Trần Minh quang Quyết Trí, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN NGỮ VĂN 7
THỜI GIAN 90 PHÚT
ĐỀ 1
I/ MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA
Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình học kì I, môn Ngữ văn lớp 7 theo 3 nội dung Văn học, Tiếng việt, Tập làm văn với mục đích đánh giá năng lực đọc – hiểu và tạo lập văn bản của học sinh (dành cho học sinh trung bình)
1/ Kiến thức: hệ thống, củng cố kiến thức 3 phân môn: Văn, Tiếng việt, Tập làm văn trong chương trình HK I
2/ Kĩ năng: rèn kĩ năng nhận biết, tư duy vận dụng
3/ Thái độ: có ý thức vận dụng các kiến thức đã học để hoàn thành tốt bài làm của mình.
II/ HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA
– Hình thức đề kiểm tra: Tự luận
– Cách tổ chức kiểm tra: cho HS làm bài kiểm tra tự luận trong 90 phút
III/ THIẾT LẬP MA TRẬN (đề 1)
Mức độ

Tên Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Văn học
– Văn học nước ngoài
– Văn học hiện đại
Kể tên hai nhà thơ Trung Quốc đời nhà Đường đã được học trong chương trình Ngữ văn 7 HKI
Hiểu ý nghĩa văn bản “Tiếng gà trưa” của nhà thơ Xuân Quỳnh

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ 20%
Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ 10%
Số câu:1
Số điểm:1
Tỉ lệ 10%
Số câu: 0
Số điểm: 0
Tỉ lệ 0%
Số câu: 0
Số điểm: 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 2
điểm 2
Tỉ lệ 20%

2. Tiếng Việt
– Từ trái nghĩa
– Thành ngữ
Nêu khái niệm từ trái nghĩa

– Hiểu, tìm ví dụ từ trái nghĩa
– Hiểu nghĩa của thành ngữ: khẩu phật tâm xà

Số câu 2
Số điểm 2
Tỉ lệ 20 %
Số câu: 0.5
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ 5%
Số câu: 1.5
Số điểm:1.5
Tỉ lệ 15%
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ 0%
Số câu: 0
Số điểm: 0
Tỉ lệ 0%
Số câu 2
điểm 2
Tỉ lệ 20%

3. Tập làm văn
Văn biểu cảm

Viết một văn thể hiện cảm nghĩ về người thân

Số câu 1
Số điểm 6
Tỉ lệ 60%
Số câu:0
Số điểm: 0
Tỉ lệ 0%
Số câu: 0
Số điểm: 0
Tỉ lệ 0%
Số câu: 0
Số điểm: 0
Tỉ lệ 0%
Số câu: 1
Số điểm: 6
Tỉ lệ 60%
Số câu 1
Số điểm 6
Tỉ lệ 60%

Số câu 4
Số điểm 10
Tỉ lệ 100%
Số câu: 1.5
Số điểm: 1.5
Tỉ lệ 15%
Số câu: 2.5
Số điểm:2.5
Tỉ lệ 25%
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ 0%
Số câu: 1
Số điểm: 6
Tỉ lệ 60%
Số câu 4
10 điểm
Tỉ lệ 100%

IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA (đề 1)
Câu 1: Hãy kể tên hai nhà thơ Trung Quốc đời nhà Đường em đã được học trong chương trình Ngữ văn 7 HKI ?(1 đ)
Câu 2: Văn bản Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh thể hiện ý nghĩa gì?(1đ)
Câu 3: Thế nào là từ trái nghĩa? Nêu ví dụ về một cặp từ trái nghĩa? (1đ)
Câu 4: Thành ngữ khẩu phật tâm xà có nghĩa là gì? (1đ)
Câu 5: Viết bài văn thể hiện cảm nghĩ về người thân của em ( ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, …..) (6đ)
V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu 1: Hai nhà thơ: Lý Bạch và Hạ Tri Chương(1đ)
Câu 2: Ý nghĩa văn bản Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh: Những kỉ niệm về người bà tràn ngập yêu thương làm cho người chiến sĩ thêm vững bước trên đường ra trận.(1đ)
Câu 3: Từ trái nghĩa là Mọi từ có nghĩa trái ngược nhau.(0.5đ)
– Tìm được ví dụ về cặp từ trái nghĩa (0.5đ)
Câu 4:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.