trần đình hiệp đẹp trai – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về trần đình hiệp đẹp trai, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Hỏi & Đáp: Chuyên đề – Toán quỹ tích (lớp 9)
hỏi: Cho △ABC, BC cố định, A thay đổi sao cho ABC^=α . Tìm quỹ tích tâm đường tròn nội tiếp I của △ABC
Trả lời: Chào em, em xem hướng dẫn giải dưới đây nhé!

Lời giải chi tiết:

Xem tiếp
1 câu trả
hỏi: Cho nửa đường tròn đường kính AB, C là điểm chính giữa của nửa đường tròn. Điểm M di chuyển trên cung BC. Gọi N là giao điểm của AM và OC. Tìm quỹ tích các tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác CMN.
Trả lời: Chào em, em hãy xem lời giải dưới đây nhé! Lời giải: / Ta có CMN^=NCA^ 
Xem tiếp
1 câu trả
hỏi: Cho đường tròn (O) và dây AB cố định. Các điểm M, N di chuyển trên đường tròn sao cho AM=BN. Tìm quỹ tích giao điểm I của các đường thẳng AM và BN.
Giáo viên Trịnh Kiến Ðức trả lời ngày 13/09/2014.
Trả lời: / Xét hai trường hợp: a) Các cung AM, BN ngược chiều. Ta có  ANBM⏜⇒BAM^=ABNIA=IB. Qũy tích I là đường trung trực của AB….
Xem tiếp
1 câu trả
hỏi: Tìm quỹ tích các điểm M mà từ đó ta nhìn một hình vuông cho trước dưới một góc 450.
Giáo viên Đoàn Chính Hữu trả lời ngày 11/09/2014.
Trả lời: / Qũy tích của M gồm tám cung như trên hình vẽ. Cung PQ là một phần cung chứa góc 450 dựng trên AD (cũng là cung phần tư đường tròn ngoại tiếp hình vuông ADPQ). Cung FG là một phần cung chứa gó…
Xem tiếp
1 câu trả
hỏi: Cho đường tròn (O), điểm A cố định ở bên ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến AB (B là tiếp điểm). Một cát tuyến AMN luôn đi qua A. Tìm quỹ tích trọng tâm G của tam giác BMN.
Giáo viên Lâm Hữu Tường trả lời ngày 10/09/2014.
Trả lời: / Gọi H là trung điểm của MN. Qũy tích điểm H là cung BOC của đường tròn tâm I đường kính AO. G là ảnh của H trong phép vị tự tâm B tỉ số 32. Từ đó, quỹ tích của G là cung BD của đường …
Xem tiếp
1 câu trả
hỏi: Cho đường tròn (O), đường kính AB vuông góc với dây CD. Điểm E di chuyển trên đường tròn. Các đường thẳng AE, BE cắt đường thẳng CD theo thứ tự ở I, K. Tìm quỹ tích tâm O` của đường tròn ngoại tiếp tam giác BIK.
Giáo viên Phùng Nam Cường trả lời ngày 10/09/2014.
Trả lời: / Đường tròn ngoại tiếp ΔBIK cắt AB tại H (khác B). Lần lượt chứng minh HIK^=ABK^=AIK^. Do đó H đối xứng với A qua CD. Qũy tích của O` là đường trung trực…
Xem tiếp
1 câu trả
hỏi: Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Tìm quỹ tích các điểm M nằm trong tam giác đó sao cho MA2=MB2−MC22.
Giáo viên Mai Triệu Vũ trả lời ngày 06/09/2014.
Trả lời: / Vẽ tam giác MAD vuông cân tại A (M và D khác phía đối với AC). ΔBAM=ΔCAD (c.g.c) nên BM=CD. Ta có: …
Xem tiếp
1 câu trả
hỏi: Cho cung AB cố định tạo bởi các bán kính OA, OB vuông góc với nhau, điểm I chuyển động trên cung AB. Trên tia OI lấy điểm M sao cho OM bằng tổng khoảng cách từ I đên OA và đến OB. Tìm quỹ tích các điểm M.
Giáo viên Lê Hoàng Minh trả lời ngày 06/09/2014.
Trả lời: / Phần thuận. Kẻ IH⊥OA,IK⊥OB. Điểm M thuộc tia OI có tính chất      OM=IH+IK. Kẻ BE⊥OI. Ta có ΔOBE=ΔOIK (cạnh huyền – góc nhọn) nên    …
Xem tiếp
1 câu trả
hỏi: Cho hai đường tròn (O) và (O`) cắt nhau ở A và B. Một đường thẳng d bất kì luôn đi qua A cắt (O) và (O`) theo thứ tự ở C và D. a) Tìm quỹ tích các trung điểm M của CD. b) Cho biết bán kính của các đường tròn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.