trắc nghiệm tin – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về trắc nghiệm tin, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Học sinh chú ý : – Giữ cho phiếu thẳng, không bôi bẩn, làm rách.
– Phải ghi đầy đủ các mục theo hướng dẫn
– Dùng bút chì đen tô kín các ô tròn trong mục Số báo danh, Mã đề trước khi làm bài.

Phiếu trả lời : Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.

01. ~ 11. ~ 21. ~ 31. ~

02. ~ 12. ~ [ ] 22. ~ 32. ~

03. ~ 13. ~ 23. ~

04. ~ 14. ~ 24. ~ 34. ~

05. ~ 15. ~ 25. ~ 35. ~

06. ~ 16. ~ 26. ~ 36. ~

07. ~ 17. ~ 27. ~ 37. ~

08. ~ 18. ~ 28. ~

09. ~ 19. ~ 29. ~

10. ~ 20. ~ 30. ~

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẾN TRE KIỂM TRA
TRƯỜNG THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ Môn: Tin
Năm học: 2007-2008
Họ tên học sinh:……………………………………………..Lớp:….
Phiếu trả lời : Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.

01. ~ 11. ~ 21. ~ 31. ~

02. ~ 12. ~ 22. ~ 32. ~

03. ~ 13. ~ 23. ~ 33. ~

04. ~ 14. ~ 24. ~ 34. ~

05. ~ 15. ~ [ ] 25. ~ 35. ~

06. ~ 16. ~ 26. ~ 36. ~

07. 17. { ~ 27. ~ 37. ~

08. ~ 18. ~ 28. ~

09. ~ 19. ~ 29. ~

10. ~ 20. ~ 30. ~

(Nội dung dề số 001
01. Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL
A. Người lập trình ứng dụng B. Người QTCSDL C. Cả ba người D. Người dùng cuối
02. Để lưu cấu trúc bảng đã thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng
A. File/Open/B. File/New/Blank Database
C. File/Save/D. Create Table by Using Wizard
03. Các thành phần của hệ CSDL gồm
A. Con người, phần mềm ứng dụng, hệ QTCSDL, CSDL B. CSDL, hệ QTCSDL, con người
C. CSDL, hệ QTCSDL D. Con người, CSDL, phần mềm ứng dụng
04. Tập tin trong Access đươc gọi là
A. Bảng B. Tập tin dữ liệu C. Tập tin cơ sở dữ liệu D. Tập tin truy cập dữ liệu
05.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.